Какво би искал/а да потърсиш?

Тигрите в дивата природа по света вече са над 5500

През 2010 г. броят на дивите тигри в света беше рекордно нисък – около 3200 индивида. Тогава 13-те държави, в които има местообитания на тигри, взеха важно решение. Те си поставиха задача да удвоят броя на тези величествени големи котки до 2022 г. За изпълнението на целта разчитаха на помощ от WWF и други природозащитни организации.

С радост можем да съобщим, че тигрите в дивата природа по света вече са поне 5574! Това сочат най-новите оценки на Глобалния форум за тигрите (международен междуправителствен орган, създаден изключително с цел опазване на тигрите в дивата природа). Ръстът на популациите от 2010 г. насам е с близо 74%.

През последните 12 години тигрите се увеличават в Бутан, Китай, Индия, Непал и Русия. За огромно съжаление обаче в много райони местообитанията им продължават да се свиват, разпокъсват или да бъдат унищожавани. WWF и нейните партньори работят за обръщане на тази негативна тенденция.

Каква е ролята на WWF?

WWF работи за опазването на тигрите по няколко направления.

Организацията участва активно в борбата срещу бракониерството на тигри в цяла Азия. Нашите колеги помагат на местните органи на реда чрез изграждане на капацитет и осигуряване на нови технологични инструменти. Провеждат обучения на рейнджъри и контактуват с местните общности, за да ги ангажират с опазването на природата.

Тигрите се нуждаят от сигурни територии, за да създадат потомство. Работата на WWF за защита и свързване на местообитанията им се основава на строг научен анализ. Експертите избират местата си на дейност спрямо това къде популациите имат най-голям шанс за възстановяване и дългосрочно запазване. Местата обхващат и коридори, които свързват тигровите хабитати. Работата ни включва изграждане на местен капацитет за управление на защитени територии, координиране с партньори за управление на основни коридори, както и справяне с конфликтите между хора и диви животни.


Служители на WWF Малайзия поставят фотокапан. Снимка: WWF

С помощта на фотокапани, технологии за проследяване и ДНК анализи специалисти на WWF следят развитието на тигровите популации, за да адаптира организацията стратегиите си и да взима решения, основани на солидни научни данни и опит на терен.

Търговията с части от тигри е основна заплаха за оцеляването на дивите тигри. Заедно с TRAFFIC, глобалната мрежа за наблюдение на търговията с диви животни, WWF прилага методи, които помагат на правителствата да стопират престъпни мрежи за диви животни, да затварят черни пазари и да променят поведението на потребителите. Организацията провежда разследвания на търговията с тигри, катализира действия срещу нея и помага за обучението на правоприлагащите органи в различни държави.

Как ще продължи опазването на тигрите занапред?

WWF разработи нова стратегия, която дава приоритет на работата в 22 местообитания на тигри и спомага за постигането на общата визия на Коалицията за опазване на тигрите (групата на шестте неправителствени организации, които са ангажирани с опазване на тигрите – WWF, IUCN, TRAFFIC, Flora&Fauna International, Panthera и WCS).


Работата в защита на тигрите ще продължи. Снимка: WWF

Стратегията отчита, че дори броят на тигрите да се увеличава, популацията им не може да се възстанови напълно, ако ареалът и местообитанията им продължават да намаляват. В приоритетни тигрови хабитати усилията за опазване ще бъдат насочени към:
  • осигуряване на свързани местообитания;
  • разширяване на ареала на тигрите;
  • управление на конфликтите между хора и едри хищници и постигане на мирно съвместно съжителство;
  • прекратяване на експлоатацията на диви животни;
  • осигуряване на устойчиво финансиране за опазване на природата и възможности за поминък на местните общности.
Въпреки че напредъкът все още е крехък, възстановяването на популациите на тигри е изключително постижение. То е и призив за продължаващи действия и още по-голяма политическа ангажираност със защитата на тези животни.

Опазването на тигрите помага ли на хората?

Опазването на тигрите и техните местообитания носи огромни ползи за хората, климата и дивата природа.

На първо място, то спомага за защита на важни гори и води. Местообитанията на тигрите се припокриват например с девет от най-важните водосборни басейна в Азия, които снабдяват с вода повече от 800 милиона души. Защитата на тези места е най-ефективният начин за предотвратяване на засушаванията, намаляване на наводненията и ограничаване на последиците от изменението на климата.

Обявяването на защитени територии намалява обезлесяването, а в цяла Азия тигрите са причина за създаването и устойчивото управление на защитени територии. Всеки хектар гора, защитен като местообитание на тигър, носи редица икономически ползи. Горите, които са домове на тигри, са и сред най-ефективните въглеродни „хранилища“ в цял свят.


Тигърът е най-голямата котка на Земята. Снимка: WWF

Тигърът е върховен хищник и „чадърен“ вид. Той контролира популацията на тревопасните животни, поддържайки по този начин здравето на екосистемата. Защитата за тигрите се разпростира и се превръща в защита за много други видове. Оттам допринася за здрава околна среда, която осигурява чиста вода и полезна храна на местните общности.

Не на последно място – тигърът има важно място в културата и в духовния живот на много народи в Азия. От фолклора през детските книжки до свещените текстове, тази котка е символ на мощ и величественост от незапомнени времена.

Поради всички тези причини можем категорично да твърдим, че без тигри светът би бил много по-беден – във всяко едно отношение.

Приносът на България

Макар тигърът да не се среща в българската дива природа, ние косвено също имаме роля за унищожаването на дома му. Подобно на потребителите в много други държави, и ние ежедневно купуваме продукти – хартия, дрехи, обувки, мебели, кухненски прибори и др. – чието производство завзема и уврежда територията на тигрите.

Само обединени можем да спрем процесите, водещи дивите животни към изчезване.

Затова преди няколко години WWF България се присъедини към световната инициатива на WWF за опазване на тигрите. Стотици българи направиха дарение за каузата и по този начин се превърнаха в закрилници на тигрите. Инициативата продължава и днес.


Стотици българи станаха закрилници на тигрите. Снимка: WWF

Още по темата:
Абонирай се за електронния бюлетин на WWF България 
 
© Emmanuel Rondeau/WWF
Тигър в дивата природа на Малайзия. Кадърът е направен при съвместен проект на WWF и известния фотограф Еманюел Рондо.