Какво би искал/а да потърсиш?

КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ
© WWF

Промените в климата са най-голямата заплаха за природата и човечеството през ХХІ в. За да запазим планетата такава, каквато я познаваме, ние трябва да задържим покачването на глобалните температури на равнище до 1.5°C от прединдустриалните нива.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

Климатичните промени вече са тук. Безконтролното отделяне на парникови емисии в резултат от индустриалното производство, автомобилните газове и нашите всекидневни избори тласкат климатичната система на планетата към точка, връщането от която става все по-сложно.
 
Данните показват, че 15-те най-топли години на Земята са били през последните две десетилетия. В България се наблюдават повече и по-дълги периоди на засушаване, следвани от сериозни бури и тежки наводнения с разрушения и жертви.
 
Истинските жертви на климатичните аномалии сме ние – хората, биологичното разнообразие и природата с всичките безценни екосистемни услуги, на които човечеството разчита от хилядолетия.

Въглищната електроенергетика остава най-големият източник на въглеродни емисии у нас и причинява сериозно замърсяване на въздуха, както и тежки здравни ефекти в засегнатите райони.

© WWF
КАКВО ПРАВИ WWF?

WWF работи за декарбонизация на енергетиката и индустрията, както и за внедряването на иновативна, кръгова икономика без парникови емисии и отпадъци.

Стремежът ни е през следващите няколко години да можем да разчитаме на възобновяеми и екологично-устойчиви енергийни източници.

Помагаме на градове, компании, институции и организации да намалят своя въглероден отпечатък, поставяйки си амбициозни цели, базирани на климатичната наука. 
 
Работим за справедлив преход към чисти източници на енергия за домакинствата и индустрията в България. Желаем той да доведе до реална трансформация на въглищните райони в страната, като осигури препитание на хората от енергийния сектор в една модерна, разчитаща на новите технологии, среда.

Искаме да постигнем максимално много ползи за хората под формата на работни места и възможности за развитие на иновативен бизнес, с чиято помощ да възстановим унищожаваната с десетилетия природа.

КАК МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ?

Всеки от нас може да помогне като предприеме стъпки в ежедневието си, с които да ограничи въздействието си върху климата. 

Знаеш ли, че?

За да задоволим потребителското търсене днес ние използваме с ¾ повече ресурси от тези, които екосистемите биха могли да регенерират. Или с други думи – имаме нужда от 1.75 планети.

© WWF
Последни новини
Темата за справедливия енергиен преход набира скорост в училищата
Темата за справедливия енергиен преход набира скорост в училищата

Ученици, учители, общини и зелени бизнеси обединяват сили за по-добро бъдеще на хората във въгледобивните райони

01 Mar 2024
WWF: Светът е преминал критичната температурна граница от 1,5 градуса
WWF: Светът е преминал критичната температурна граница от 1,5 градуса

Държавите трябва спешно да намалят емисиите, за да ограничат ескалиращата климатична криза

09 Feb 2024
WWF инициира кръгла маса за обсъждане на Интегрирания план за енергетика и климат
WWF инициира кръгла маса за обсъждане на Интегрирания план за енергетика и климат

На събитието присъстваха представители на МОСВ, МЕ, държавни, общински и академични институции и НПО-сектора

18 Jan 2024