Какво би искал/а да потърсиш?

КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ
© WWF

Промените в климата са най-голямата заплаха за природата и човечеството през ХХІ в. За да запазим планетата такава, каквато я познаваме, ние трябва да задържим покачването на глобалните температури на равнище до 1.5°C от прединдустриалните нива.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

Климатичните промени вече са тук. Безконтролното отделяне на парникови емисии в резултат от индустриалното производство, автомобилните газове и нашите всекидневни избори тласкат климатичната система на планетата към точка, връщането от която става все по-сложно.
 
Данните показват, че 15-те най-топли години на Земята са били през последните две десетилетия. В България се наблюдават повече и по-дълги периоди на засушаване, следвани от сериозни бури и тежки наводнения с разрушения и жертви.
 
Истинските жертви на климатичните аномалии сме ние – хората, биологичното разнообразие и природата с всичките безценни екосистемни услуги, на които човечеството разчита от хилядолетия.

Въглищната електроенергетика остава най-големият източник на въглеродни емисии у нас и причинява сериозно замърсяване на въздуха, както и тежки здравни ефекти в засегнатите райони.

© WWF
КАКВО ПРАВИ WWF?

WWF работи за декарбонизация на енергетиката и индустрията, както и за внедряването на иновативна, кръгова икономика без парникови емисии и отпадъци.

Стремежът ни е през следващите няколко години да можем да разчитаме на възобновяеми и екологично-устойчиви енергийни източници.

Помагаме на градове, компании, институции и организации да намалят своя въглероден отпечатък, поставяйки си амбициозни цели, базирани на климатичната наука. 
 
Работим за справедлив преход към чисти източници на енергия за домакинствата и индустрията в България. Желаем той да доведе до реална трансформация на въглищните райони в страната, като осигури препитание на хората от енергийния сектор в една модерна, разчитаща на новите технологии, среда.

Искаме да постигнем максимално много ползи за хората под формата на работни места и възможности за развитие на иновативен бизнес, с чиято помощ да възстановим унищожаваната с десетилетия природа.

КАК МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ?

Всеки от нас може да помогне като предприеме стъпки в ежедневието си, с които да ограничи въздействието си върху климата. 

Знаеш ли, че?

За да задоволим потребителското търсене днес ние използваме с ¾ повече ресурси от тези, които екосистемите биха могли да регенерират. Или с други думи – имаме нужда от 1.75 планети.

© WWF
Последни новини