Какво би искал/а да потърсиш?

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
© WWF

Защитените територии и защитените зони опазват дивите растения, животни и екосистеми. Освен това те помагат за изграждане на устойчивост към климатичните промени, осигуряване на продоволствена сигурност, поддържане на качеството на водата, ограничаване на разпространението на болести и вредители и гарантиране на много други ползи за дивата природа и човешкото здраве.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

Националните и природни паркове, резерватите и природните забележителности, известни още като защитени територии, обявени пo българското законодателство, заемат едва 5% от територията на България, въпреки че страната е на едно от първите места в Европа по богата и запазена природа. За сравнение - в другите европейски държави защитените територии са средно 12% от цялата площ на страната. По силата на Европейското природозащитно законодателство България също така обяви защитените зони от Натура 2000“ мрежата, които заемат близо една трета от сухоземната част на страната ни.

Българските защитени територии са в опасност поради застрояване, изсичане на горите, замърсяване и други човешки дейности. Те могат скоро да загубят ценностите, заради които са били защитени. А от това ще загубим най-вече ние.

Защитените територии и защитените зони са важни инструменти за опазване на биологичното разнообразие.

© Aleksander Ivanov
КАКВО ПРАВИ WWF?

От години ние от WWF България работим неуморно за опазването на защитените територии и защитените зони в България, както и за обявяването на нови такива.

Две български защитени местности бяха обявени в резултат на нашата работа - „Река Веселина“ и „Есетрите – Ветрен“. През 2023 г. внесохме в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) предложения за обявяване на 10 нови защитени територии.

WWF България има принос и към създаването на мрежата „Натура 2000“ в България.

Работим активно и за въвеждане на по-добре действащо законодателство, свързано със защита на природата. Следим плановете и проектите, които засягат защитените територии, и предприемаме действия, ако се застрашава природата в тях. Разработваме становища, писма, сигнали и жалби до български и европейски институции по най-проблемните случаи със защитените територии. През годините заедно с други организации, с коалиция „За да остане природа“, колеги и съмишленици сме били активни участници в борбите за защита на Природен парк „Странджа“, Природен парк „Витоша“, Национален парк „Пирин“, Национален парк „Рила“ и др. Сред най-големите ни успехи е именно опазването на Национален парк „Пирин“.

КАК МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ?

Не спираме да следим за заплахи за българските защитени територии и да работим активно за опазването им. Абонирай се за нашия бюлетин, за да те информираме веднага, щом имаме нужда от подкрепа - подписване на петиция, изпращане на становище, участие в събитие.

Знаеш ли, че?

Националните и природни паркове, резерватите и природните забележителности заемат едва 5% от територията на България.

© Wild Wonders of Europe /Konrad Wothe / WWF
Последни новини