Какво би искал/а да потърсиш?

Предизвикателството да живееш с тигри

В източната част на Хималаите е сгушено Кралство Бутан. В тази малка страна ще откриете високи планини, буйни гори, красиви реки и изобилие от дива природа.

Дългогодишният ангажимент на страната повече от половината ѝ територия да е обхваната от горски масиви е знак за дълбоката културна връзка с природата и силата на будистките ценности. През 2010 г. Бутан затвърди отдадеността си на природозащитата, като се присъедини към световната инициатива TX2, целяща да удвои броя на дивите тигри до 2022 г.

Повече от десетилетие по-късно, на Световния ден на тигъра през 2023 г., правителството на Бутан обяви, че популацията на тигрите расте. Според нови данни в страната вече има 131 тигъра, което е с 27% повече спрямо 2015 г.


Множеството кадри от фотокапани доказват ръста на броя на тигрите в страната. Снимка: WWF

12-годишно пътешествие

Колективните усилия на Кралското правителство на Бутан, местните партньори и общности и неправителствени организации като WWF Бутан са в основата на този успех. Начело на правителствената програма за опазване на тигрите е Центърът за тигри в Бутан. Той ръководи усилията за наблюдение и изследване на популацията, работата с местните общности, поставянето на радио нашийници на тигри, за да се проучи движението им, и провеждането на национални проучвания.


Правителствени рейнджъри проучват изображения на тигри, заснети с фотокапани. Снимка: Emmanuel Rondeau/WWF

Рейнджърите играят важна роля в опазването на дивата природа и защитените територии на Бутан, като пазят популацията на тигрите от бракониерите. SMART патрулирането - инструмент за наблюдение и докладване - беше въведено в цялата страна през 2016 г. и значително подобри ефективността на екипите от рейнджъри.
 

Националното проучване на тигрите за периода 2021-2022 г. разкри нови данни за нарастващата популация. Региони, в които до момента не е имало тигри, регистрират присъствие на животните. Оказва се също така, че тигрите се размножават и на голяма надморска височина, което подкрепя теорията, че Бутан е „източник на тигри“ в региона.

Цената на живота с тигри

Популацията на тигъра нараства, но общностите, които живеят съвместно с тази голяма котка, са изправени пред постоянни предизвикателства. В централната част на Бутан се намира Тронгса - планински район, заобиколен от гори. Местните тук познават реалностите на съжителството с голям хищник - между юли 2019 г. и юли 2021 г. общо 560 глави добитък са били убити от тигри (по данни на Центъра за тигри в Бутан, 2022 г.).


Област Тронгса, Бутан. Снимка: WWF

Въпреки това ответните убийства на тигри тук са малко. Тази толерантност се дължи отчасти на състраданието, което будизмът насърчава към природата. През последните няколко години WWF Бутан работи с общностите в Тронгса, които са потърпевши от конфликта човек – тигър. Но ситуацията е сложна.

Неотдавнашно проучване на WWF Бутан показва, че толерантността започва да намалява и работата в партньорство с общностите трябва да се увеличи.

Проучването обхваща 610 домакинства в Тронгса. Поминъкът на голяма част от тях зависи от животновъдството. Местните не искат повече тигри в района, защото те са тези, които понасят високите социално-икономически разходи от увеличаването на конфликтите с хищника. Психологическото въздействие на живота в общи пространства с тези големи котки също е добре документиран проблем. Тепърва предстои да бъдат проведени сравнителни проучвания в цял Бутан, но е вероятно и други общности да споделят същите тревоги.


Общностите в Тронгса разчитат на земеделието и животновъдството като източници на храна и доходи. Снимка: Tashi Phuntsho/WWF​


WWF Бутан провежда проучвания в област Тронгса. Снимка: Tashi Phuntsho/WWF

Намиране на решение

Област Тронгса се намира в Националния парк „Джигме Сингйе Вангчук“. WWF Бутан отдавна подкрепя работата в този регион.

През 2022 г. Кралското правителство на Бутан обособи шест групи за опазване на тигрите, ръководени от местни хора. WWF ще си партнира с властите и местните общности, за да предложи цялостна система за управление на конфликти, която да работи за съвместното съществуване на хора и тигри.

Бутан показа, че с подкрепата на правителството и природозащитните организации, добрата работа на рейнджърите и партньорството с общността популациите на тигрите могат да се възстановят. Националното проучване на тигрите даде представа за изобилието и на много други диви животни, които живеят заедно с тях. Това доказва, че когато защитаваме тигрите, защитаваме много повече.


Снимка: WWF

WWF поздравява Бутан за успехите, но дори в обширните гори на това кралство напредъкът в опазването на тигрите е крехък. Бутан е доказателство защо в следващата Глобална програма за възстановяване на тигрите за периода 2022-2034 г. се нуждаем от стабилни и измерими цели, насочени към живота с тигри, за да осигурим бъдещето на тази емблематична голяма котка.

Стани закрилник на тигър

Още по темата:
Абонирай се за електронния бюлетин на WWF
 
Въпреки успехите напредъкът в опазването на тигрите остава крехък.