Какво би искал/а да потърсиш?

РАБОТА И СТАЖ
© WWF

Работата ни е предизвикателна и вълнуваща и обичаме това, което правим. Търсим вдъхновяващи професионалисти, които да се присъединят към нас.

ЗАЩО ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИШ КЪМ ЕКИПА НА WWF?

WWF предлага приятелска работна среда, където сътрудничеството, интеграцията, индивидуалният професионален растеж и развитие са наши приоритети. Намираме стойност и сила в разнообразието. Хората в „панда екипа“ са мотивирани, позитивни, издръжливи, ориентирани към резултати.

Ако споделяш страстта ни към природата, приветстваме те да кандидатстваш за работа при нас.

Веселина Кавръкова, изпълнителен директор на WWF България

„Не са много хората, които могат да кажат, че работят за организация, която оказва трайно положително въздействие върху хората и природата. За мен е истинска привилегия.“

© WWF Bulgaria
Екипът на WWF