Какво би искал/а да потърсиш?

Непал успешно удвои популацията си от диви тигри

Невероятен успех, постигнат чрез усилията на правителството, партньорите и местните жители

Тигърът е в сърцевината на много традиционни култури в Азия. Символ на сила и мощ, тази емблематична голяма котка се почита от десетки общности. Преди 12 години обаче бъдещето ѝ изглеждаше несигурно, тъй като популациите се бяха свили до исторически минимум.

През 2009 г. дивите тигри в Непал наброяваха приблизително 121 индивида (най-добрата известна оценка по онова време). Популацията намаляваше. Страната обаче бе решена да направи всичко възможно ревът на тигъра да продължи да се чува на нейна територия. Затова се присъедини към глобалната кампания за удвояване на дивите тигри до 2022 г., известна като Tx2. Дотогава не бе поставяна подобна амбициозна цел за опазване на вид. 12-годишното начинание изискваше изключително смели действия.

Достигнахме 2022 – Годината на тигъра, и Непал успя да удвои популацията си от диви тигри!

Постижението стана възможно благодарение на правителство, което предприема определени мерки, и на общност, която иска тигрите да продължат да съществуват. Проучване от 2022 г. показа, че в момента в Непал има 355 тигри, което представлява увеличение с 190% от 2009 г. насам. Това е невероятен успех, постигнат чрез усилията на правителството, партньорите и местните жители през последните 12 години.

Пътят към Tx2

Ключово за удвояването на популациите на дивите тигри бе сътрудничеството с общности, които живеят близо до местообитанията им. Повече тигри обаче означават и по-големи предизвикателства в съжителството между тях и хората. За да редуцира евентуални негативни въздействия върху живота на местните, Непал въведе:
  • схеми за компенсация за убит от тигри добитък;
  • мерки за намаляване на зависимостта от дърва за огрев, добивани в национални паркове – изсичането на дървета унищожава дома на тигъра;
  • финансова помощ за развитието на общностите, за която се използват приходи от туризъм, свързан с тигрите. 
Страната продължава да разработва и прилага мерки, целящи да понижат риска от конфликт. Но въпросът как човеци и тигри да живеят в хармония остава критично важен. Сега повече от всякога трябва да се намери решение, за да се осигури безопасността на хората и да се гарантира напредъкът в увеличаването на тигровата популация.

Местообитанията на тигрите се свиват в цяла Азия. В Непал ситуацията не е по-различна – инфраструктурни проекти намаляват и накъсват ареала на вида. През 2020 г. обаче страната счупи рекорда за засичане на тигри на голяма надморска височина не веднъж, а два пъти. Това доказва, че тигрите разширяват границите на досегашния си дом.

Природозащитната общност в Непал бе изключително развълнувана, тъй като едно от засичанията бе в Илам на 3165 м надморска височина и на невероятните 250 км източно от известния досега регион на тигрите в страната. Откритията дават представа за потенциалното бъдещо разширяване на ареала, ако има повече изследвания и подкрепа за опазване на природата.

Още постижения

Големи успехи има и в борбата на държавата с бракониерството, което някога беше най-голямата заплаха за тигрите. Благодарение на патрулиращите звена в защитените територии и на отряди от местни жители, от 2011 г. насам Непал е постигнала нулево бракониерство на носорози. Чудесен пример за това как защитата на тигрите предпазва други видове - броят на носорозите се повишава заради усилията за опазване на тигрите.

Миналата година Непал получи наградата Tx2 и Наградата за високи резултати в областта на опазването на природата (Conservation Excellence Award) за работата си в защита на тигрите. Откроени бяха две постижения: удвояването на тигрите в Национален парк Бардия и успешното възстановяване на горската защитена зона Ката - коридор за придвижване на диви животни между Непал и Индия, който сега процъфтява.

Непал показа, че с политическа воля и правилни действия ангажиментът Tx2 е възможен за постигане. Но работата не е приключила. Напредъкът остава крехък. Непал е доказателство, че в следващата Глобална програма за възстановяване на тигрите 2022-2034 г. се нуждаем от стабилни и измерими цели, насочени към живот в хармония с тигрите и разширяване на ареала им. За да има величествената голяма котка бъдеще.

Ние в България също сме част от световната инициатива на WWF за опазване на тигрите. Подехме дарителска акция, в която се включиха стотици българи. Така допринесохме към усилията на колегите ни в Азия, които имат нужда от оборудване и пари, за да противодействат на незаконния лов на тигри.

Всеки може да стане закрилник на тигър, независимо къде живее. Вижте как да се включите бързо и лесно онлайн ТУК.
© naturepl.com/Andy Rouse/WWF
Tigress with cub age four months, Ranthambhore Tiger Reserve, India.