От семе до фиданка: Как се „раждат“ 7 важни дървесни видаPosted on 25 November 2022
Избор на семена.
© WWF
Създаването на нови гори е далеч по-сложен и дълъг процес, отколкото смятат повечето хора. Той нито започва, нито приключва с поставянето на фиданка в почвата. Зад него стоят дългогодишните изследвания на лесовъдската наука и неуморният труд на горските стопани. 

Успешното залесяване зависи от редица фактори. Особено важно е да се извърши с местни видове, типични за региона, и да се съобрази с локалните почвени и климатични особености. За съжаление, измененията на климата все по-често водят до влошаване на условията за растеж.

Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП-ДП) и ние от WWF България работим в партньорство за възстановяването на гори, устойчиви към климатичните промени, в защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Стъпка 1 от тази отговорна дейност е създаването на жизнени фиданки. За различните дървесни видове се прилагат различни методи на събиране, извличане, обработка и съхранение на семената. Ето какви са те за някои от видовете, които ще бъдат залесени в следващите три години в рамките на проект „Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони“ или накратко LIFE REFOREST: 

Черна елша


За да се гарантира успешното прихващане на фиданките от черна елша, първо трябва да се съберат семена от здрави дървета. Това се прави през есента. За предпочитане е събирането да се извърши в района, където ще бъде залесяването. Семената се освобождават от съплодията чрез специални вибриращи сита. След това се изсушават и съхраняват във вакуум при температури, близки до зимните. А когато настъпи пролетта, се засяват плитко. Изключително важно е през първите 20 дни да се поливат редовно, за да покълнат. Черната елша расте край реките и предпочита влажни и временно заливани почви.

В рамките на проекта LIFE REFOREST се предвижда да бъдат засадени 35 000 фиданки черна елша в защитени зони от „Натура 2000“.

Източен чинар


Източният чинар е подходящ за южните райони на България. Той е разпространен естествено покрай долините на реките. Семената му, които се засаждат през пролетта, трябва да бъдат обработени по определен начин. Топчестите бодливи съплодия се събират през есента и се изсушават. После се разрязват ръчно и се поставят на съхранение, докато настъпи пролетта.
Проектът LIFE REFOREST предвижда производството на 6400 фиданки източен чинар.

Космат дъб


Дъбовете плодоносят обилно веднъж на 4 – 8 години. Ако жълъдите се засеят през есента, има опасност да бъдат изядени от диви животни през зимните месеци, да загният или измръзнат. Затова лесовъдите ги съхраняват до пролетта при оптимална влажност и температура. При висока постоянна влажност жълъдите гният, а при ниска губят кълняемост. Важно е периодично да се разбъркват и овлажняват. Засаждането през пролетта се извършва ръчно, жълъд по жълъд.
По проект LIFE REFOREST е планирано до края на 2024 г. да се залесят цели 450 000 фиданки космат дъб.

Благун


Благунът е дърво, което издържа както на засушаване и горещина, така и на ниски температури. Разпространено е основно на Балканите и вирее на каменисти места. Жълъдите на благуна изискват специфични грижи, за да се отгледат фиданки.
През следващите години ще бъдат залесени повече от 3000 фиданки благун по проект LIFE REFOREST.

Дървовидна хвойна


Извличането на семена от този вид е трудоемко. Плодчетата се слагат в лед, после се тъпчат и промиват на сита. Съхраняват се в продължение на 7 месеца във влажен пясък при 0 градуса. Чак след това се засяват, но са необходими 2 години, за да покълнат и от тях да израсте фиданка.
Горите от дървовидна хвойна в България са застрашени, а възстановяването им е предизвикателство. Това обаче не спира експертите от ЮЗДП-ДП, които планират залесяване на 12 500 фиданки от вида в рамките на вече споменатия проект.

Черен бор - Паласиана


Паласиана е ендемичен подвид на черния бор, който може да расте на места с много плитки или отмити почви. Това го прави незаменим помощник в борбата с ерозията.
Помощници в извличането на семената на вида пък са шишаркосушилнята и центрофугата. Събраните от подходящи дървета шишарки се сушат на 45 градуса в първия уред. След това се центрофугират и така се отделят семената. Самото засяване става в контейнери чрез специална машина за повече ефективност.

Планински ясен


В ЮЗДП планинският ясен се среща сравнително рядко и не плодоноси всяка година.
През миналата 2021 г. екипът на WWF България не успя да събере семена от планински ясен. Причината - някои видове дървета пропускат цъфтежа в определени години. По този начин те разпределят оптимално енергията си между години на растеж и години на плодоносене.

Въпреки това работата продължава. По LIFE REFOREST до края на 2024 г. предстои да се извърши залесяване на над 2900 фиданки планински ясен.

Прочетете и кои дървесни видове, устойчиви на климатични промени, ще бъдат залесени в Югоизточна България.


Проектът LIFE REFOREST предвижда възстановяване на горски местообитания на обща площ от 2750 дка. Хиляди дръвчета от предварително избрани видове се залесяват в защитени зони Витоша, Конявска и Осоговска планини, Кресна-Илинденци и Долна Места. Проектът се финансира по програма LIFE на Европейския съюз.
 
Избор на семена.
© WWF Enlarge
LIFE Reforest
© LIFE Reforest Enlarge
LIFE
© LIFE Enlarge
Natura2000
© Natura2000 Enlarge