Какво би искал/а да потърсиш?

Успяхме ли да удвоим броя на дивите тигри?

През 2010 г. WWF постави началото на най-мащабната световна инициатива за опазване на емблематичен животински вид – тигрите в Азия


Тигрите са на път да изчезнат. Едва 3200 от тях живеят в дивата природа на Азия – критично ниско ниво, което скоро може да стигне до необратима точка.

Затова 13-те държави, в които все още има запазени индивиди, се събраха на среща на най-високо равнище, за да обединят усилия в опазването на дивите тигри и да направят всичко възможно да удвоят техния брой до 2022 (Тх2) – следващата година на Тигъра според Китайския календар.

През 2016 г. за пръв път от над 100 години се появи надежда, че популацията от тигри започва да нараства. Но пътят на всяка държава към крайната цел Тх2 е различен. На места тигрите се увеличават, но на други за тях все още съществува изключително сериозна заплаха.

Бутан, Китай, Индия, Непал и Русия показаха как силната политическа воля, подкрепата от местните общности и усилията на експертите в опазване на тигрите са гаранция за успех. Те увеличаха броя на големите котки. Но как точно успяха да постигнат този резултат?

Подбрахме 12 дейности, благодарение на които 12 години след срещата на високо равнище през 2010 г. в дивата природа отново се чува ревът на тигрите.

1. Свързване на територии отвъд държавните граници

Там, където броят на дивите тигри се увеличава, неизменно се дава възможност на животните да се движат необезпокоявано в обособени коридори, които отчитат границите на територията на тигрите, а не на държавите, през които преминават.

Далеч на изток в Русия се намира Националният парк „Земята на леопардите“ – защитена територия и зелен коридор, който дава възможност на тигрите да пресичат границата с Китай и да навлизат в Североизточния национален парк за тигри и леопарди в китайската държава. Благодарение именно на тази свързаност броят на тигрите се утроява през последните 10 години.

2. Опазване на вида с подкрепата на местните общности

В Непал местните хора разчитат основно на горите като източник на препитание. Затова WWF ги привлече като свои пълноправни партньори. От само 115 хектара в началото днес коридорът Ката в Непал нарасна до 3800 хектара благодарение на усилията на местните общности. През него тигрите се движат свободно между Непал и Индия.

Програмите за възстановяване на горите се допълниха от проекти за алтернативни източници на енергия и гориво (напр. биогаз и животински тор), които заместват дървата за горене.

3. Противодействие на незаконната търговия с тигри и части от убити животни

Работата ни тук нямаше как да бъде извършена без тясното сътрудничество между органите на реда в самите държави и техните съседи. Трябваше да бъде обхваната цялата верига – от бракониерите през незаконното транспортиране до крайното потребление.

С помощта на WWF и TRAFFIC правителствата на Индия, Китай и Непал подобряват законите си и засилват координацията помежду си. В Непал бе създаден Национален комитет за координация на контрола върху незаконната търговия с диви животни. Неговата цел е да улеснява сътрудничеството между полицията, митниците и разузнаването.

Подобен модел на работа има и в Индия. Именно той е причината за усвояването на повече знания и умения от служителите в защитените територии, полицията и другите разследващи органи.

4. Увеличаване на ареала на тигрите

Една от причините за намаляването на тигрите през годините е все по-голямото свиване на тяхната територия – основно в резултат на човешката дейност. Ние строим пътища, заводи, градове. С всяка наша дейност хората завземаме все по-голяма територия за нашите нужди и така намаляваме дома на дивите животни.

Това ги принуждава да търсят нови местообитания. През 2020 г. рекордът за поява на тигър на голяма надморска височина беше счупен два пъти! Тигрите се движат и покоряват нови територии. От нас зависи да ги оставим без човешка намеса.

5. Преместване на тигри

За тигрите в индийския резерват „Раджаджи“ нямаше голяма надежда, че ще оцелеят, защото не създаваха потомство. Затова през 2020 г. стартирахме програма за преместване на тигри от друг резерват, където техният брой беше доста висок.

Преместването на диви животни е изключително скъпо начинание и крие много рискове. Но ние вярваме, че това е правилното решение в конкретния случай.

6. Разселване на тигри

Според повечето експерти през изминалите 70 години тигрите в Казахстан изчезват напълно. Там започнахме невиждана до този момент програма за тяхното завръщане, която ще продължи най-малко 15 години и включва 3 етапа: подготовка на местообитанието, реинтродукция на поне 10 тигри и мониторинг на новата популация. Резерватът Иле-Балхаш може да приюти до 120 тигъра.

7. Подкрепа за рейнджърите

Подходът на „умния патрул“ (SMART Patrol) се използва в целия свят и помага на рейнджърите да предпазят животните от бракониери и други заплахи. Събират се координати от движенията на тигри или от незаконни дейности. Те се качват в специално приложение и с него пазителите на дивата природа определят маршрутите си и координират акциите за залавяне на нарушители.

Благодарение на този метод броят на тигрите в бутанския национален парк „Роял Манас“ се увеличава 2 пъти – това наистина е изключителен успех в борбата с бракониерството.

8. Съжителство между хора и тигри

Тигрите живеят в някои от най-гъсто населените региони. Осигуряването на ефективни начини за предотвратяване на конфликт с хората е жизненоважно и за двете страни.

В индийския резерват за тигри „Пилибхит“ бяха обучени доброволци, които да помагат в случаи на конфликт. Те могат да проследяват дивите животни, да разгадават поведението им и да ги прогонват от населените места.

9. Възстановяване на местообитания

Тайланд е лидер в Югоизточна Азия по отношение на ефективното управление на тигрови територии. WWF е партньор на държавните власти, ангажирани с дългосрочното опазване както на тигрите, така и на популацията на животните, с които те се хранят.

Съвместните дейности включват възстановяване на гори, пасища и поляни и поставянето на т.нар. солени близалки, с които животните си набавят ценни минерали. Популацията на 3 вида диви животни бяха благоприятно повлияни от положените усилия – мунтджак, самбурски елен и гаур.

10. Противодействие на капаните и примките

WWF Малайзия започна много амбициозна инициатива, наречена Project Stampede. С нея драстично се увеличи броят на патрулите, формирани от местните общности. Те търсят и премахват поставени от бракониерите примки – една от най-големите заплахи за тигрите в Югоизточна Азия. Макар в Малайзия броят на тигрите все още да намалява, тези отряди изчистиха около 94% от капаните в горския комплекс „Белум-Теменгор“ – наистина забележително постижение.

Усилията в тази област продължават. Те носят огромен риск за патрулиращите екипи, но без тяхна помощ тигри ще продължават да умират в агония, хванати в примките на ловците.

11. Осъвременяване на природозащитните методи

Благодарение на иновациите държавите по проекта постигат все по-големи успехи при опазването на тигрите и увеличаването на тяхната популация на своя територия. Един от основните инструменти е CA|TS – Conservation Assured Tiger Standards (консервационен стандарт за опазване на тигрите). Той задава най-добрите практики в управлението на тигрови територии. През 2020 г. индийското правителство започна да въвежда стандарта CA|TS в 50 резервата за тигри, в които на практика живеят над 60% от всички диви тигри в Азия.

12. Устойчиво финансиране

Благодарение на работата на WWF в Бутан цяла мрежа от защитени територии бе подсигурена с ефективно управление и дългосрочно финансиране. Включени са зелени коридори, местообитания с голямо значение за опазване на биоразнообразието и зони, устойчиви на промените в климата.

Бъдещето на дивите тигри

През изминалите 12 години постигнахме огромни успехи – дори и на места, където всяка надежда беше отдавна изгубена. През месец септември в новата година на тигъра 13-те държави ще се съберат на втората си среща на високо равнище, за да направят равносметка и за да определят целите си за следващите 12 години.

Всяка подкрепа е безценна и допринася за опазването на едно от най-емблематичните и обичани животни на планетата – тигъра. Лесно е да станеш негов закрилник с еднократно или месечно дарение на https://www.spasetedivatapriroda.bg/tiger

Честита Нова година на Черния воден тигър!
 
© WWF-България
Честита Нова година на Черния воден тигър!
Two Siberian tigers (Panthera tigris altaica)
© naturepl.com /Edwin Giesbers / WWF
Two Siberian tigers (Panthera tigris altaica)
© Ola Jennersten / WWF-Sweden
Photo taken at Nordens Ark, a zoo with program for rearing and re-release of endangered and native species.
© Emmanuel Rondeau / WWF-UK
Government rangers at Jigme Singye Wangchuck National Park, Bhutan
Portrait of Singye Wangmo, Senior Forestry Officer, Royal Manas National Park. Royal Manas National Park, Bhutan.
© Simon Rawles / WWF-UK
Portrait of Singye Wangmo, Senior Forestry Officer, Royal Manas National Park. Royal Manas National Park, Bhutan.
© naturepl.com / Edwin Giesbers / WWF
Amur tiger stalking
© Martin Harvey / WWF
Two India tigers (Panthera tigris tigris) fighting in the water Bangkok Zoo, Thailand
© WWF / James Morgan
Smuggled Tiger Cub One of 16 tigers cubs seized from smugglers on Friday (26 Oct). A vetinarary team from the wildlife forensic unit take blood samples to trace the DNA. Chaiyaphum, Thailand. The tiger cubs were being smuggled across the border from Thailand into Laos two-per crate in the back of a truck. The cubs were very probably reared in an illegal tiger farm in Thailand and destined for China.
© Alain Compost / WWF
Three young Sumatran tiger cubs (Panthera tigris sumatrae), Indonesia.