Какво би искал/а да потърсиш?

Природозащитници: прозрачност, публичност и законност при изработването на анализа на ски-зона Банско

Експертна комисия ще представи проблеми и решения за ски-зона Банско след 15.02.

Коалиция "За да остане природа в България", в която членува и WWF, настоява за прозрачност и публично участие в работата на междуведомствената експертна комисия, която прави анализ на проблемите с изпълнението на концесионния договор за ски-зона Банско в Национален парк "Пирин". До 15 февруари комисията трябва да завърши анализа и да предложи варианти за разрешаването на проблемите в ски-зоната.

"Екологичните организации са единствените, които в продължение на 15 години многократно сезираха всички компетентни институции от изпълнителната, съдебната и законодателната власт за нарушенията при изпълнение на концесията за ски-зона Банско. Затова ние приветстваме създаването на работната група и очакваме резултатите от нейната работа", споделят природозащитниците.

Те обаче настояват за максимална прозрачност и призовават всички документи от работата на комисията да бъдат достъпни за обществото и да се организира публично обсъждане, на което заинтересованите страни да могат да задават въпроси на членовете на комисията. Такова искане вече беше внесено до Комисията по околна среда в народното събрание и до министъра на околната среда и водите.

Екокоалицията изразява съмнение, че част от отговорните държавни служители за настоящата ситуация са членове на комисията и затова  министерствата ще направят всичко възможно да прикрият институционалната си отговорност и да оправдаят дългогодишното си бездействие.

Основание за това са и твърденията, че неяснота на договора за концесия се появиха едва след 2010 г. Тогава, след геодезическо заснемане на площта на ски-зоната, МОСВ обяви, че неправомерно ползваната площ е с 65 хектара над площта по договор. Ако един договор не е ясен, то това би трябвало да стане известно в най-ранен етап от изпълнението му, а не след като той е почти изпълнен.

Като успех за работата на комисията ще се приеме предоставянето на систематизирана информация и документи за всеки ски-лифт, влек, писта или сграда в ски-зона Банско, така че всеки гражданин да може да прецени тяхната законосъобразност. Тази информация трябва да включва проектната площ на ски-пистите, съоръженията и сградите, съгласно предвижданията на плана за управление на националния парк и концесионния договор. Важна е и настоящата им площ, според резултатите от геодезичните измервания, възложени от екоминистерството през 2010 г.

Работната група се очаква да отговори и на въпроса дали всички ски-писти, съоръжения и сгради в ски-зоната са предвидени в концесионния договор и са разрешени и изградени съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за водите. Като свидетелство за законността и правото на собственост на държавата върху съоръженията, изградени по силата на концесионния договор, работната група трябва да предостави  актовете за държавна собственост на тези съоръжения.

"Ние държим тази информация да стане публична пред българското общество, защото документите, с които разполагаме, разкриват нагласата на институциите да се оправдават, че строителството в ски-зона Банско, включително това без екологични оценки или извън концесионната площ, има един или друг документ, издаден от община Банско или дирекцията за национален строителен контрол. Те обаче целенасочено пропускат да признаят, че тези документи са издадени при липсата на екологичните разрешителни, изискващи се за всяко друго строителство в България", припомня Тома Белев.

Крайният срок на работата на групата е 15 февруари 2015 г., когато ще стане ясно и дали ще бъдат удовлетворени исканията на природозащитниците или за пореден път важни решения ще бъдат взети при закрити врати и без участието на гражданското общество.