Какво би искал/а да потърсиш?

Стартира дарителска кампания за опазване на вековните гори в природните паркове на България

Може да дарите за опазването на вековните гори във всеки клон на Societe General.

В продължение на своето успешно партньорство по проекта за възстановяване на редките и защитени видове в 10 природни парка на България, в края на октомври WWF България и Societe Generale Експресбанк стартираха и дарителска кампания за опазването на българската природа. Конкретната цел на инициативата е идентифициране и проучване на вековните гори в природните паркове на България – дом на стотици изчезващи и застрашени животински и растителни видове.

Вековни са горите над 100-годишна възраст. В България те са едва 5%, а са дом на над половината от всички горски видове в страната. Редица научни изследвания показват, че старите, нестопанисвани гори съхраняват изключително биологично разнообразие, като над 50 % от горските видове са привързани именно към старите гори.

Вековните гори са последните кътчета дива природа, където можем да наблюдаваме всички фази от развитието на естествените гори - зараждането на младата гора сред останките на паднали величествени дървета, борбата за оцеляване на конкуриращите се за вода и светлина зрели дървета, както и бавното отмиране на най-старите дървета, достигнали до предела на своята възраст. Девствените стари гори са своеобразен „ноев ковчег” за много редки и изчезващи видове.

Те са несравним музей и лаборатория за изследвания, които ни дават възможност да изучаваме биологията и екологията на рядко срещани и неизвестни досега видове в среда, близка до тази, преди горите да бъдат преобразени.

Съхраняването на старите гори в България, като природно наследство за бъдещите поколения, е един от най-важните приоритети на международната природозащитна организация WWF.

Няколко са актуалните стъпки за опазването на вековните гори, пояснява Нели Дончева, Координатор на програма "Гори" във WWF: установяване, картиране и популяризиране на оцелелите вековни гори в България и залагане на иновативни промени в горскостопанската нормативна уредба, които да гарантират опазването на старите гори, като недопускане на човешка намеса в тях и компенсиране на собствениците им за пропуснати ползи.

Наред с експертната работа е важно значението, ролята и състоянието на старите гори да бъдат популяризирани и осмислени, и обществото да приеме опазването им за свой приоритет, допълва Дончева.

Всеки желаещ да подкрепи кампанията за проучване на вековните гори ще може да дари средства в специалните дарителски кутии, разпространени във всички 150 офиса на Societe Generale Експресбанк в страната. Кампанията ще продължи до края на 2013 г.

От октомври WWF България е официален партньор и на Facebook страницата “Обичам българската природа” (www.facebook.com/naturebg). Всеки месец специалисти от природозащитната организация ще отговарят на въпроси на феновете на страницата, свързани с опазването на българската природа, а също и с кампанията за изследване на вековните гори.