Какво би искал/а да потърсиш?

Ски проектът "Супер Паничище" продължава да си проправя път в Национален парк Рила

 Подробният устройствен план на село Паничище предвижда 5000 нови легла под Седемте езера

Неправителствени организации и граждански групи от коалицията "За да остане природа в България" ще обжалват подробния устройствен план на село Паничище.

Предвидените в плана 5000 нови легла в селото представляват опит ски центърът "Паничище-Езерата-връх Кабул" в Национален парк Рила да бъде изграден постепенно, на парче, както стана със ски зона Банско в Национален парк Пирин, предупреждават природозащитниците.

След като коалицията изпрати шест становища срещу подробния устройствен план до Регионалната инспекция по околна среда в Перник, община Сапарева баня е взела отношение само по малка част от посочените в становищата нарушения на Закона за биологичното разнообразие, свързани с опазването на няколко защитени вида птици и животни, но основните проблеми остават.

За какво става въпрос?

През 2005-2006 г. Министерството на околната среда и водите върна за преразглеждане проекта за общ устройствен план на ски центъра "Паничище-Езерата-връх Кабул" с възложител Община Сапарева баня, тъй като той навлиза сериозно в Национален парк Рила. Скандалното е, че сегашният подробен устройствен план на село Паничище, който се процедира, е всъщност част от върнатия общ устройствен план на ски центъра "Паничище-Езерата-връх Кабул". Така в момента ски проектът се прокарва "на парче". Кметът на Сапарева баня и фирмата "Рила спорт" бяха сред яростните привърженици на т.нар. поправка "Витоша ски" в Закона за горите, която даваше държавни и общински гори за застрояване със ски и всякакви други съоръжения.

Какъв е проблемът на подробния устройствен план на село Паничище?

Планира се изграждането на 5000 легла в село Паничище в добавка към съществуващите 1500 и новосъздадените 200-400 легла през последните години. Тези легла обаче ще могат да се продават само ако в района на Седемте рилски езера се построи новият ски курорт. Така, след като подробният устройствен план на село Паничище бъде одобрен, община Сапарева баня ще започне да настоява - по вече известния пример на община Разлог в Пирин - да се допусне строителството на ски зоната "Паничище-Езерата-връх Кабул".

Освен това се прави подробен устройствен план, преди да има одобрен общ устройствен план. Той попада в орнитологично важното място "Рила", предложено по законовия ред с пълна документация за включване в европейската екологична мрежа Натура 2000 още на 21 юли 2006 г. Планът попада и в проектозащитената зона "Рила буфер", за която Европейската комисия реши през октомври, че следва да бъде включена в Натура 2000 с цел опазването на мечката и редкия вид риба главоч.

Общината не е разгледала и алтернативи за развитието на туризма в Сапарева баня, като например развитието на екотуризма, използването на минералните води и дори изграждането на леглова база в град Сапарева баня в интерес на местните хора, а не само на вече настанилите се в село Паничище инвеститори като "Рила спорт" и фирми от Украйна.

Кои са хората, които стоят зад проекта на ски центъра "Паничище-Езерата-връх Кабул"?

Това са хората, които построиха лифт от хижа "Пионерска" до хижа "Рилски езера" без оценка за въздействие върху околната среда, без оценка за съвместимост с европейската екологична мрежа Натура 2000 и без концесия в изключителна държавна собственост (една трета от лифта попада в Национален парк Рила). Те разшириха и асфалтираха горски път, без да направят оценка за въздействие върху околната среда. Докато строиха пътя, отнеха над 1 декар от площта на Национален парк Рила (по оценка на бившия екоминистър Джевдет Чакъров, дадена в предишния парламент). Докато строиха пътя и долна станция на лифта, причиниха свлачище през 2008 г. Всичко това доведе до наказателна процедура на Европейската комисия срещу България за неспазване на екологичното законодателство на Европейския съюз. Същите хора допуснаха "неизвестен извършител" да изсече просеки за ски писти в общински имоти с вековни гори над х. "Пионерска" до х. "Рилски езера", без нито едно разрешително, под прикритието, че това са "противопожарни просеки".