Не само умилителните животни заслужават закрилаPosted on 31 October 2022
Bechstein's bat (Myotis bechsteinii)
© Rollin Verlinde
Хелоуин е празник, който предизвиква разнопосочни реакции в българското общество. Той обаче е и подходящ повод да поговорим за животински видове, които иначе рядко попадат в светлината на прожекторите. Те имат незаслужено лоша репутация в поп културата или просто „злокобен“ външен вид. Но са изключително значими. Страшни са не те, а заплахите пред тях. Защото тези животни помагат за поддържането на здравето на нашата планета.

Прилеп
Какъв би бил Хелоуин без прилепи? Много страшен. Но не по забавен начин.

Тъй като много видове прилепи се хранят с насекоми, те са „нощният патрул“ на природата за борба с вредители. Това е само една от полезните им функции.

Прилепите обаче са заплашени от загуба на местообитанията им поради неправилно стопанисване на гори. Проблем са пестицидите, които ги тровят чрез основната им храна – насекомите. А в първото по рода си проучване за престъпленията срещу дивата природа в България, изготвено от WWF, прилепите са посочени като едни от най-засегнатите от закононарушения същества.

Възможно обяснение за това е, че те са стадни животни и образуват струпвания. Така дадено негативно въздействие може да засегне огромен брой екземпляри. Пример е мащабното строителство, налагащо преместване на колонии. Ако прилепите бъдат обезпокоени в пещерите по време на хибернация, това може да доведе до висока смъртност.

Тези животни се установяват както в стари дървета, пещери и хралупи, така и в града – в цепнатини, фуги, архитектурни орнаменти с дупки, тавани, мазета. Ако не искаме някой ден те да останат само декорации за Хелоуин, трябва да им осигуряваме възможност за спокойно съществуване.

Совa

Освен да носят писмата на магьосниците, совите имат и други важни задачи. Те контролират числеността на гризачите и така помагат за равновесието на различните компоненти в горските системи.

Совите могат да бъдат и знак, че защитените територии наистина работят. Преди време WWF участва в мащабни проучвания на горски сови в Пирин. Сред изследваните видове бе врабчовата кукумявка – най-дребният вид сова, който за съжаление е и застрашен. Това, че присъствието ѝ се потвърди в Национален парк „Пирин“, показа, че паркът изпълнява задачата си да пази дивата природа на България.

Съществуването на совите зависи от старите гори, в които има дървета с хралупи. Тези хралупи се дълбаят от кълвачите – основни „строители“ на жилища за хралупогнездящи птици и някои бозайници.

А като споменахме кълвачи…

Черен кълвач

Най-големият представител на разред Кълвачоподобни в България има по хелоуински мрачен външен вид. Тялото му е изцяло черно. При мъжките цялата горна страна на главата е червена, а при женските червен е само тилът.

Черният кълвач се храни с насекоми и ларви. Макар понякога да се среща и в градски паркове, обитава основно стари иглолистни, букови и смесени гори. Насекомоядните птици са изключително важни за функционирането на една здрава и жизнена гора, тъй като намаляват риска от каламитети.

Старите гори са дом на черния кълвач и на много други животински видове. Те са безценни пазители на естествените процеси в природата и нашият горски екип от години работи отдадено за тяхното опазване.

Есетра

Есетрите едва ли биха спечелили конкурс за красота в рибешкото царство. Но и вие едва ли щяхте да спечелите, ако външността ви почти не се беше променила през последните 200 млн. години. Всъщност есетрите не са стряскащи, а респектиращи – могат да достигнат 7 метра дължина и тегло от 1 тон.

Плашеща обаче е скоростта, с която губим този значим вид. Есетрите са едни от най-застрашените животни на планетата. На Хелоуин не ви е необходимо да си пускате филм на ужасите. Достатъчно ви е да видите кърмаци – дългите въжета с огромни куки и тежести, които бракониерите поставят на дъното на реката, за да се закачват есетрите на тях и да умират бавно от раните си и от кръвозагуба.

Това е само една от причините видът да е на ръба на оцеляването. Ние от WWF действаме неуморно за неговото опазване и постигаме успехи.

Общ дом, общо бъдеще

Всяко животно – независимо дали е красиво или грозновато, миловидно или страховито – има своята важна роля в природата. Всяко има право на закрила и дом, в който да отгледа малките си.

Ние не искаме ценни животински видове да се превърнат в призраци от отминали времена. Сигурни сме, че и вие не го искате. Включете се в нашата кампания „Общ дом, общо бъдеще“. Нека изградим хармонично съжителство между хора и животни. За да разберете как, посетете wwf.bg/koleda.

Благодарим сърдечно за снимките на прилепи на Rollin Verlinde, vildaphoto.net!
Bechstein's bat (Myotis bechsteinii)
© Rollin Verlinde Enlarge
Barbastelle in a hole (Barbastella barbastellus)
© Rollin Verlinde Enlarge
Brown long-eared bat (Plecotus auritus)
© Rollin Verlinde Enlarge
Врабчова кукумявка
© Андрей Ралев Enlarge
Черен кълвач
© WWF Enlarge
Huso Huso
© WWF/Jiri Bohdal Enlarge