Водещи експерти у нас предлагат решения за „зелен рестарт“ на икономикатаPosted on 27 July 2020
Учени, бизнес лидери и представители на гражданското общество с идеи за съживяване на икономиката
© За зелен рестарт
Представители на иновативния бизнес, науката и неправителствения сектор изготвиха конкретни предложения за зелен рестарт на българската икономика и ги внесоха в Министерския съвет, Народното събрание и Президентството. Те настояват решенията да бъдат включени в изготвянето на българския план за възстановяване и устойчивост, който да надгради целите на Европейския зелен пакт у нас.
 
Безпрецедентна коалиция с участието на  водещи организации от иновативната екосистема, учени и природозащитници изготвиха решения за зелен рестарт на българската икономика. MOVE.BG, WWF, “Грийнпийс” и “Института за Кръгова Икономика” се обединиха в коалицията “За зелен рестарт”, която събра над 50 учени, представители на неправителствения сектор и бизнеса от сферите на зелените иновации, дигиталната комуникация, кръговата икономика, климата и енергетиката. Те настояват изработените от тях предложения да са българският отговор на европейската Зелена сделка.

Предложенията на експертите са групирани в няколко категории и целят да дадат насоки за инвестиране на средствата по направления, които да помогнат за прехода на страната ни към нов икономически модел, базиран на иновациите и предлагането на високотехнологични решения за възобновяеми източници, устойчиво земеделие, подкрепа за green-tech компании, опазване на околната среда и др. 

От Коалиция “За зелен рестрат” настояват за:
 
● Пълна прозрачност и публичност на процесите по изготвяне на българския план за възстановяване по икономическия пакет “Следващо поколение ЕС”;
 
● Ясно и конкретно обвързване на мерките по възстановителния план с препоръките за реформи на България, посочени в годишните доклади от ЕК за напредъка по европейския семестър;
 
● Идентифициране на националните приоритети по направление на Зелената сделка, съвпадащи с европейските цели и обвързването им с възстановителния план;
 
● Превръщането на България в активен приносен участник в процеса за икономическо възстановяване на Европа; 
 
● Включването на представители на коалиция „За зелен рестарт“ в Консултативния съвет за Зелената сделка, оглавяван от г-н Томислав Дончев;
 
● „Зелено“ и иновативно възстановяване на икономиката на България след пандемията с Covid-19, което да спомогне за разрешаването на климатична криза, в която се намираме;
 
● Включването на програмни мерки, отговарящи на европейските цели и слоган „никой да не бъде изоставен“;
 
● Включването на заинтересованите страни в процесите по изготвяне на стратегическите документи, съпосочно с европейските регламенти.
 
“Нужни са драстични системни реформи, поставящи в центъра иновативния капитал на страната ни, мащабна инвестиция в образование и знание, структурни промени, както и нови цели за намаляване на въглеродния отпечатък. Необходимо е мобилизиране на целия експертен капацитет за дефинирането им, а също и широка публична подкрепа за реализацията им, за да сменим портрета на България в Европа,” коментира Саша Безуханова, основател на MOVE.BG.Създаването на коалицията “За зелен рестарт” е  заявка за разговор и готовност за включване в процеса по изготвяне на Националния план за възстановяване, който приемаме като програма за „зелен“ преход на българската икономика."

Формирането на този алтернативен експертен съвет е провокирано от липсата на прозрачност към плановете на правителството по разработването на Възстановителения план на България. Това означава, че няма и яснота за използването на средствата за възстановяване за периода 2021-2024 г., както и за това как ще се комбинират с одобрения бюджет на ЕС за новия програмен период 2021-2027 г. 
 
От коалиция “За зелен рестарт” припомняме, че държавите членки ще разполагат с почти двойно по-голям бюджет заради новия инструмент за възстановяване “Следващо поколение ЕС”. На тази база, страните ще трябва до октомври т.г. да подготвят Националните си планове за възстановяване и устойчивост. Към момента българският план се изготвя без прозрачност и консултации с експерти, като се очаква по него да работи сформирания през пролетта Съвет във връзка с Европейската зелена сделка. Начело на съвета е заместник министър-председателят Томислав Дончев, който разкрива единствено, че прогнозният период за неговото окончателно одобрение от европейските институции е април 2021 г.
 
“Макар и да чухме от министър-председателя, че парите за България са повече като обща сума от текущата многогодишна финансова рамка (2014-2020 г.), ако обърнем внимание на детайлите ще разберем, че всъщност България ще получи по-малко средства от фонда “Следващо поколение ЕС” спрямо първоначално предложените от ЕК. Например, средствата за земеделие са двойно по-малко, а по фонда за справедлив преход – четири пъти по-малко. Това не би трябвало да е проблем, стига страната ни да състави ясна програма за трансформация на всички сектори на икономиката. Тъй като обемът на средствата остава огромен за капацитета на държавата", разяснява Георги Стефанов, ръководител практика „Климат и Енергия“ към WWF България.
 
Коалиция “За зелен рестарт” се сформира след като MOVE.BG стартира инциатива за възраждане на българската икономика с водещи организации от иновативната екосистема. Паралелно WWF изготви Манифест за зелено възстановяване на икономиката на страната, който бе подкрепен от 50 организации от целия спектър на заинтересованите страни, а малко по-рано Грийнпийс стартираха кампания за набиране на широка гражданска подкрепа с петиция за зелено възстановяване на България.  
 
През следващите месеци Коалицията ще продължи да привлича още експерти. Те ще работят по допълване на предложенията за конкретни мерки, които да бъдат включени в Националния план за възстановяване и устойчивост на България. 
 
 
Допълнителна информация:
 
Пълен текст на писмото, изпратено до институциите.
Отвореното писмо за зелен рестарт чрез иновации на MOVE.BG, изпратено на 03.06.2020 г.
Манифест на WWF за Зелено възстановяване, обявен на 09.06.2020 г. 
Петиция на Грийнпийс за Зелено възстановяване, стартирала на 18.05.2020 г. 
Участие на “Институт за Кръгова Икономика” в отвореното писмо за зелен рестарт чрез иновации
Учени, бизнес лидери и представители на гражданското общество с идеи за съживяване на икономиката
© За зелен рестарт Enlarge