Какво би искал/а да потърсиш?

WWF внесе в МС и Парламента призив за устойчиво възстановяване

Запознайте се с текста на писмото

На 17 юни международната природозащитна организация WWF изпрати писмо до Министерски съвет и до парламентарно представените политически сили с призив да подкрепят зеленото и устойчиво възстановяване на България в унисон с Европейския зелен пакт. Призивът е под формата на манифест, който вече има подкрепата на над 30 граждански, бизнес, научни и синдикални организации и продължава да събира подкрепа.

Запознайте се с текста на писмото:До: Бойко Борисов,                            
Министър-председател на Република България

До: Томислав Дончев,                        
Заместник министър-председател

До: Цвета Караянчева
Председател на Народното събрание

До:
Всички парламентарно представени политически сили

Копие до: Медиите
        
                                
                    
Относно: Манифест за природосъобразно икономическо възстановяване на България от кризата с Covid-19, подкрепен от гражданския сектор, бизнеса, научните среди и синдикатите


Уважаеми г-н Борисов,
Уважаеми г-н Дончев,
Уважаема госпожо Караянчева,
Уважаеми представители на парламентарно представените политически сили
,

След представянето от Европейската комисия (ЕК) на План за възстановяване на Европа на 27.05.2020 г., слоганът на Европейската зелена сделка (Зелен пакт) - Никой да не бъде изоставен, стана още по-важен, особено по отношение на справяне с различията между държавите членки и засегнатите хора, и икономически сектори в държавите.  

В тази връзка, през последните две седмици международната природозащитна организация WWF (Световен фонд за дивата природа), съвместно с партньори в България, изготви манифест, настояващ за справедливо и зелено икономическо възстановяване на България и справяне с последиците от кризата от Covid-19.

Манифестът до момента е подкрепен от над 30 юридически лица – представители на гражданския сектор, бизнеса, медиите, научните среди и синдикатите.  

Обединението ни зад този манифест има две цели:
•    Изработване на устойчиви решения отразявайки препоръките на ЕК за справяне с предизвикателствата посочени в Националния доклад  за България за 2020 г. за оценка на напредъка в структурни реформи към Европейския семестър;
•    Предложените от нас решения да бъдат интегрирани и към предстоящото изготвяне на Български план за възстановяването на икономиката от Covid-19.
Комбинацията от тези две направления ще оформи конкретния план на България за възстановяването на икономиката, който да бъде одобрен за реализиране и финансиране от ЕК.

Набирането на подкрепа сред заинтересованите страни ще продължи, като с настоящето писмо използваме възможността да Ви информираме, че вече има няколко успешни подобни инициативи на бизнес и граждански организации. Общото зад всички тях е, че те се стремят да дадат най-добрите предложения за решения за изход от икономическата стагнация, както и че ще настояват за подход, който залага на справедливо и зелено икономическо възстановяване на България и справяне с последиците от кризата от COVID-19 у нас.

С настоящето писмо Ви информираме на най-ранен етап, че ще настояваме нашите предложения, отговарящи и на европейските цели и препоръки да бъдат включени в контекста на изготвянето на Българския план за възстановяване от Covid-19, както и че държим преди изготвянето на конкретния план да проведем работни срещи с Вас по отношения на отразяването на нашите искания и включването на всички заинтересовани страни в тези така важни за бъдещето на страната процеси и решения.

Активното гражданско участие в обществените процеси е мерило за качеството на демокрацията във всяка една държава. Един от механизмите за постигане на това сa ясните процедури, които да гарантират достъпа на заинтересованите страни до институциите. Участието на гражданите на всички нива на взимане на решения и изработване и прилагане на публични политики е гаранция за прозрачното и добро управление.
© WWF
Соларни панели