Проектът LENA беше отличен с международна награда | WWF

Проектът LENA беше отличен с международна наградаPosted on 20 September 2018
LENA или как инвестициите в зелената икономика могат да помогнат на местните общности
© WWF
Тази година престижната германска награда „Устойчив проект“ отиде за WWF. Природозащитната организация беше отличена с проекта „LENA – Местна икономика и опазване на природата в региона на река Дунав“. Призът беше връчен официално на ръководителката на проекта към WWF Унгария Кирстен Палм от представител на Регионалната мрежа за устойчиви стратегии (RENN).

Заедно с още 40 проекта, LENА беше отличен в конкуренцията на повече от 450 кандидати и получи парична награда от 1000 евро. Тази година призове се раздаваха в 3 категории: Устойчива мобилност, Развитие на градските области и селските райони и Потребление.

Официалната церемония по награждаването се състоя в офиса на GIZ (Deutsche Gesellshaft fuer Internationale Zusammenarbeit) в Берлин. Получавайки печата за качество „Устойчив проект за 2018“, LENA беше удостоена и със специално признание. Проектът на WWF, беше обявен за устойчива инициатива, която има положително влияние върху множество сфери от общественото развитие.

 „За мен е чест, че LENA получи това признание и аз наистина вярвам, че нашите трансгранични дейности са от полза както за природата, така и за местните общности. Искам да благодаря на нашите фантастични партньори за тежката работа, която свършиха и за доброто ни сътрудничество“, заяви на церемонията Кирстен Палм от WWF Унгария.

Какво представлява LENA?

Във фокуса на проекта LENA попадат зоните от „Натура 2000“, както и териториите по поречието на река Дунав и нейните притоци. Дунавският регион е дом на редица редки и застрашени от изчезване животински видове. Там повече от 70 национални парка и 1000 „Натура 2000“ зони осигуряват широк спектър от екосистемни услуги. Но съответният статут на защита и произтичащите от него нормативни актове често се възприемат като негативни и възпрепятстващи местното развитие в много области. В същото време техния собствен икономичеки потенциал остава недооценен, макар все повече проучвания да показват многобройните ползи, които носи.

По тази причина LENA работи за създаване на тясна връзка между хората и природата в името на нашето общо бъдеще. Мисията на проекта е да ръзгърне стратегии за устойчиво ползване на защитените територии, както и да проучи възможностите за генериране на приходи в сферата на зелената икономика.

LENA работи с 11 защитени територии, покриващи повече от 375 000 ха и над 15 „Натура 2000“ зони, избрани поради забележителната си природна стойност и неизползван икономичеки потенциал. Проектът засяга и над половин милион души, повечето живеещи в общности с нисък икономически статус, разполагащи с месечен доход между 200 и 500 евро, сблъскващи се със засилена миграция и застаряване на населението. LENA цели да създаде нови възможности за препитание и бизнес въз основата на непокътнатото природно и културно наследство и чрез разумното използване на екосистемните продукти.

Как работи LENA у нас?

Съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), проектът LENA е координиран от WWF България. Заради запазената си природа, богатото културно наследство  и социалната си значимост, селските райони в страната ни са сред най-ценните територии в Европа. Земеделските земи покриват повече от половината от територията на България, а една четвърт от тях са с „висока природна стойност“.

WWF се стреми да даде началния тласък за икономически успех на селските райони като подкрепя местните хора за възстановяване и запазване на производството на традиционни продукти. Природозащитната организация обучава земеделски производители и предствители на общинските администрации как да прилагат селскостопански методи за производство, съвместими със защитата на околната среда.

WWF работи в тясно партньорство с общините Белене и Иваново съответно в природните паркове Персина и Русенски Лом. Заедно с тях ние тестваме и развиваме инфраструктура за електро колела, провеждаме обучения на рибари и разширяваме пазара за търговци на билки. Освен това работим по съзвадаването на мрежа от туристически водачи по поречието на река Дунав, които да вдъхнат нов живот на редица изоставени места в региона. Голямата ни цел е да спечелим трайно местните хора за природозащитната кауза, създавайки възможности за развитието на бизнес по един устойчив и щадящ околната среда начин.
LENA или как инвестициите в зелената икономика могат да помогнат на местните общности
© WWF Enlarge
Кирстен Палм получава наградата "Устойчив проект за 2018" за проекта LENA
© Ullrich Wessollek/RENN.mitte Enlarge