WWF на 60 годиниPosted on 10 May 2021
WWF работи вече 6 десетилетия
© WWF
Първоначално произхождаща от малка група отдадени природни ентусиасти, с времето WWF се е превърнала в една от най-големите независими природозащитни организации - подкрепяна от над 35 милиона последователи и активна в близо 100 държави.

През годините фокусът на WWF е преминал през множество метаморфози - от работа по защитата на отделни видове и местообитания до преодоляване на най-големите заплахи за околната среда чрез нарастваща мрежа от офиси и партньорства. Днес WWF е световен природозащитник, използващ своя опит и публичност с една-единствена цел – справяне с най-големите предизвикателства пред природата и човека.

Хронологията, която следва, илюстрира тази еволюция и представя накратко само част от множеството успехи, които WWF постига през годините. Разбира се, работейки с широк кръг от партньори, включително: учени, местни общности, правителства, други природозащитни организации и бизнеси. В стремеж към един свят, в който хора и природа живеят в хармония.
 
 
 • 29 април 1961 г. – WWF е основана от малка група отдадени природозащитници, чийто основен фокус е загубата на местообитания и засиленото бракониерство в Африка.
   
 • 1975 г. – WWF подпомага основаването на Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES). Това води до формирането на TRAFFIC година по-късно - водеща неправителствена организация, която се занимава с мониторинг на незаконната търговия на диви животни и растения на глобално ниво.
   
 • 1977 г. – Стартиране на „The Seas Must Live“ („Морето трябва да живее“) - първата глобална инициатива за насърчаване на опазването на моретата в световен мащаб, защита на местата за гнездене на морските костенурки и създаване на убежища за тях, както и за китовете и тюлените. Въпреки че Морските защитени зони вече съществуват, този подход помага те да бъдат по-разпознаваеми.
   
 • 1979 г. – WWF е първата международна организация за опазване на околната среда, поканена да работи в Китай по възстановяването на вида Голяма панда. Тридесет години по-късно той е прекласифициран от „Застрашен“ към „Уязвим“ (според Червения списък на IUCN). Това се случва и благодарение на усилената дейност на китайското правителство, местните общности, персонала в природните резервати и други неправителствени организации.


   
 • 1980 г. – Визионерското мислене на UNEP, IUCN и WWF води до Световната консервационна стратегия, помагайки да се проправи път към идеята за устойчиво развитие, приета десетилетие по-късно на срещата на върха на ООН в Рио. Справедливото и проспериращо бъдеще на човечеството за първи път е неразривно свързано с необходимостта от защита и устойчиво управление на природните системи и ресурси.
   
 • 1982 г. – Кампанията „Спаси китовете“, в която WWF изиграва ключова роля, е една от най-известните и успешни природозащитни кампании изобщо. Успява да генерира високо ниво на информираност и обществено участие, както и да постигне ефективни консервационни резултати. Благодарение на нея, в същата тази година се стига до мораториум върху търговския улов на китове от Международната комисия по китолов. С прилагането на тази забрана популациите на видове като гърбат кит и финвала се регенерират. При някои популации на сини китове през последните години също се наблюдават окуражителни темпове на възстановяване. Бележи се и увеличаване броя на забелязани антарктически сини китове. Към момента се смята, че са между 5000 и 15 000, което определено говори за нарастване.
   
 • 1985 г. – Повече от 20 години официалното име на WWF e World Wildlife Fund (Световeн фонд за дивата природа). От малката организация WWF, концентрираща се върху проблеми като застрашени видове и унищожаване на местообитания, към края на 70-те години тя се превръща в международна институция, ангажирана с всякакви въпроси по опазването на околната среда. През 1985 г. WWF променя името си на World Wide Fund for Nature (Световен фонд за природата) - използването на думата „природа“, а не „дива природа“, обозначава разширяването на обхвата на дейност.
   
 • 1989 г. – WWF е пионер в концепцията „Дълг за природа“, при който част от външния дълг на дадена страна се опрощава, при условие, че страната отпуска еквивалентна сума за опазване на околната среда. От 1989 г. насам WWF помага за договарянето на поредица от такива сделки за Мадагаскар, генерирайки над 50 милиона щатски долара за запазване на богатото биологично разнообразие в страната. Тези средства са използвани за създаване на нови защитени зони, изграждане на структура за управление на паркове, насърчаване на устойчивото използване на природните ресурси на страната и включване на местните общности в управлението на горите и крайбрежията. В допълнение, WWF улеснява осъществяването на такива сделки в Боливия, Коста Рика, Еквадор, Габон, Филипините и Замбия.


   
 • 1992 г. – WWF играе решаваща роля при създаването на Конвенцията за биологичното разнообразие (CBD) - международен договор, обхващащ опазването и използването на биологичното разнообразие. Също така, работейки с множество партньори, WWF помага на националните правителства да изпълнят своите ангажименти към Конвенцията. Към момента Организацията настоява за всеобхватно и амбициозно глобално споразумение за биологичното разнообразие в CBD COP15 в Кунмин, Китай през тази година.
   
 • 1993 г. – WWF помага за създаването на сертификата FSC, имащ функцията да насърчи отговорното горско стопанство в световен мащаб. До 2019 г. два милиона квадратни километра гори са защитени съгласно стандарта за сертифициране на FSC. Днес той се явява независима организация.
   
 • 1998 г. – WWF публикува първия си доклад „Жива планета“, който започва да се издава на всеки две години и се подготвя в сътрудничество с Лондонското зоологическо общество. Докладът „Жива планета“ е един от водещите научнообосновани анализи на състоянието на биологичното разнообразие и натиска на човечеството върху природата в световен мащаб. Първото му издание констатира, че световното биологично разнообразие е намаляло средно с 30% от 1970 г. Докладите спомагат за повишаване на информираността относно продължаващите заплахи за биологичното разнообразие, въздействието на човешките дейности върху природата и явните последици от „обичайния бизнес” върху бъдещото здраве и благосъстояние на всички хора.


   
 • 2007 г. – WWF стартира инициативата „Часът на Земята” в Сидни, Австралия. Чрез нея Организацията насърчава населението да изключи осветлението за час, като по този начин изразява позицията си срещу измененията в климата. Към днешна дата това е едно от най-големите световни екологични движения, обединявайки милиони хора от над 190 държави.
   
 • 2010 г. – WWF помага за организацията на революционния “Tiger Summit”. Всичките 13 участващи държави, в които се срещат тигри в дива среда, приемат за своя цел да удвоят броя им до започването на следващата Китайска година на Тигъра (2022). Изводите от оценката на WWF през 2016 г. показват, че колективните ни усилия дават резултат - наблюдаваме първото увеличение на броя на дивите тигри в световен мащаб в историята на опазването на околната среда.
   
 • 2014 г. – След кампания на WWF британската петролна компания SOCO International прекратява дейността си по проучване на нефтени находища в националния парк Вирунга, ДР Конго. Подобен успех е победа за хората, които зависят пряко от ресурсите на Парка, както и за всички, които ценят редките растения, животни и техните местообитания, включително критично застрашената Планинска горила. SOCO International се присъединяват и към увеличаващия се списък на компаниите, ангажирани да не допускат проучванията на нефт и газ в обекти на световното природно наследство на ЮНЕСКО.
   
 • 2015 г. – 196 нации, които се срещат в Париж, финализират глобално споразумение, насочено към ограничаване на изменението на климата и изпълнение на много от ключовите приоритети на WWF.


   
 • 2016 г. – Земя в блатата на делтата на Гуадалкивир, закупена от WWF и испанското правителство през 1969 г., е превърната в национален парк Доняна. Паркът представлява влажна зона от световно значение и служи за убежище за мигриращи птици и застрашени видове като иберийския рис. Тази защитена зона бе в риск да се превърне в първия природен обект на Световното наследство на ЕС, включен в рисковия списък на ЮНЕСКО. Тя бе и под непосредствена заплаха от незаконните сондажи около националния парк и планираното драгиране на река Гуадалкивир, поставяйки както природата, така и местния поминък в опасност. През 2016 г. кампания на WWF мотивира хора от цял свят да изпратят цветни оригами птици, отразяващи реална миграция, които биват изложени пред сградата на испанския парламент, подкрепени от още 150 000 писма до президента. В резултат драгирането на река Гуадалкивир, увреждащо парка Доняна, е отменено. Допълнителна кампания на WWF за искане от правителството да спре незаконното извличане на вода в парк Доняна довежда до затварянето на първите незаконни сондажи през лятото на 2019 г.
   
 • 2017 г. – След дългогодишни кампании на WWF и други организации, Китай налага забрана за всякаква търговия със слонова кост и затваря вътрешните си пазари за нея.
   
 • 2018 г. – Международна кампания на WWF помага за премахването на Белизийския бариерен риф, дом на стотици видове, от Списъка на застрашените природни обекти на ЮНЕСКО. Кампанията подкрепя усилията на загрижени местни неправителствени организации, природозащитници и жители и слага край на сеизмичното тестване за петрол, който е застрашавал рифа. През 2017 г. това допринася за въвеждането на неограничена във времето забрана върху петролните дейности във водите на Белиз. През юни 2018 г. правителството на Белиз внася разпоредби, защитаващи мангровите гори в страната и законодателство, което да предотврати продажбата на обществени земи, намиращи се в рамките на обекти от световното наследство.
   
 • 2019 г. - Съюз на най-големите световни пенсионни фондове и застрахователи, подкрепен от WWF, и отговорен за насочване на инвестиции от близо 4 трилиона щатски долара, се ангажира с въглеродно неутрални инвестиционни портфолиа до 2050 г. Това е един от най-дръзките инвеститорски ходове за декарбонизация на световната икономика до момента. Инвеститорите в този съюз - Net-Zero Asset Owner Alliance - ясно сигнализират, че за да получат инвестиции, компаниите трябва да вземат отношение по изменението на климата и да създадат процъфтяваща нисковъглеродна икономика.

  Можете да подкрепите работата на WWF в България като направите дарение на сума по ваш избор за една от нашите кампании.
WWF работи вече 6 десетилетия
© WWF Enlarge