Какво би искал/а да потърсиш?

Европейският парламент прие Регламента за възстановяване на природата

Остава още една стъпка до окончателното му приемане от ЕС

Европейският парламент прие тристранното споразумение, постигнато между ЕП, ЕК и Европейския съвет, относно Регламента за възстановяване на природата. Евродепутатите се вслушаха в призивите на повече от 1 милион граждани, представители на бизнеса, учени и НПО и проправиха пътя към реализирането на този първи по рода си „закон“.

„Законът“ за възстановяване на природата представлява историческа възможност да върнем природата в Европа. В момент когато континентът страда от наводнения, суши и пожари, този регламент ще помогне да се осигури по-безопасно и по-здравословно бъдеще за европейците. Кратко представяне на основните моменти и обосновки са налични в специален материал на WWF България.

Въпреки опитите на крайнодесни и консервативни групи да торпилират регламента и въпреки разпространяваната дезинформация, в последния момент, следвайки съществуващия демократичен и законодателен процес, мнозинството от членовете на Парламента одобриха тристранното споразумение, в чието договаряне участваха миналата година.

„Законът за възстановяване на природата винаги е бил много повече от закон за връщане на природата. Той е символ на това, че Европа може и ще се ангажира да се бори за оцеляването на нашата планета. Успокоени сме, че членовете на ЕП се вслушаха във фактите и науката и не се поддадоха на популизма и всяването на страх. Сега призоваваме държавите членки да последват примера им и да приемат този така необходим закон, за да върнат природата в Европа“, се посочва в изявление на Коалицията #RestoreNature, съставена от BirdLife Europe, ClientEarth, EEB и WWF.
 

Регламентът е важен и за България


Няколко конкретни момента в него ще са от огромна полза за природата у нас. Регламентът предвижда:
  • задължение да се увеличи свързаността между природните местообитания, както и между местообитанията на видовете от екологичната мрежа „Натура 2000“;
  • задължение за инвентаризация на преградите по реките. Трябва да се определи кои от тях да бъдат премахнати, както и да се изработи план за това. WWF напомня, че от години подобни мерки стоят в Плановете за управление на речните басейни без да бъдат прилагани;
  • разнообразяване на земеделския ландшафт до равнища, определени от самата държава;
  • задължение да няма нетна загуба на зелени пространства в градовете, а до 2050 г. поне 10% от градовете и предградията да имат зелено покритие;
  • задължение за подобряване качеството на горите, включително извън мрежата „Натура 2000“, което води до по-голямата им устойчивост и опазване на биоразнообразието в тях;
  • мониторинг като задължителен елемент от плана за възстановяване.
Последната стъпка в процеса е законодателното предложение да получи официалното одобрение на държавите членки, което се очаква да стане през март или април 2024 г. До момента българската държава в лицето на Министерство на околната среда и водите подкрепя Регламента. Природозащитната организация WWF призовава да го направи и сега при финалното гласуване. След като бъде приет, финалният текст на Регламента ще бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС.

 
Старите гори са дом на осем от всеки десет сухоземни вида