Какво би искал/а да потърсиш?

Рекорд: Близо 500 бариери са премахнати от реки в Европа през 2023

Доклад предупреждава за рискове за безопасността от остаряващите прегради

487 бариери са премахнати от реки в 15 европейски държави през 2023 г. Броят е рекорден и е с над 50% по-висок спрямо предходната година, сочи доклад на движението Dam Removal Europe.

Отстраняването на преградите е довело до повторното свързване на над 4300 км реки. Това, от своя страна, е допринесло за увеличаване на биоразнообразието, възстановяване на екосистеми и подобряване на устойчивостта на климата, което е от решаващо значение за местните общности, икономиката и природата.

Държавата, в която са премахнати най-много речни бариери през 2023 г., е Франция. На второ място е Испания (първенец през 2022 и 2021 г.), следвана от Швеция и Дания.

Не само добри новини

Данните показват нарастващата подкрепа за възстановяването на реките с цел повишаване на сигурността на водоснабдяването и предотвратяване на загубата на природа. Но не всички новини са добри – окончателното приемане на важния Регламент за възстановяване на природата се отложи, след като не успя да събере достатъчно гласове в Съвета на Европейския съюз. Регламентът включва ключовата цел от Стратегията на ЕС за биоразнообразието за възстановяване на поне 25 000 км реки чрез премахване на прегради до 2030 г.

„Няколкото страни от ЕС, които блокират Регламента за възстановяване на природата, застрашават опазването на реките, което в крайна сметка ще се отрази неблагоприятно на нас, хората", заяви Клеър Баферт, старши експерт на WWF за политиката на ЕС в областта на водите и адаптацията към изменението на климата.

„В цяла Европа реките са осеяни с често остарели прегради, влошаващи състоянието на сладководните екосистеми, които осигуряват чиста питейна вода за нас, за земеделието и за биоразнообразието. Регламентът за възстановяване на природата ще постанови задължение за възстановяване на свободно течащите реки. Призоваваме министрите на ЕС спешно да го одобрят, за да се гарантира, че реките могат да предоставят естествените си услуги за нас и за природата“, допълва тя.


Премахване на речна бариера във Финландия. Снимка: WWF

Рискове за безопасността от старите речни бариери

Европейските реки са фрагментирани от над 1,2 милиона бариери, като поне 150 000 от тях са много стари и представляват значителна опасност за хората и дивата природа. Някои язовирни стени дори са определени като потенциални „машини за удавяне“ поради неизбежното образуване на силни подпочвени течения. Въпреки това няма общоевропейски анализ на опасните инциденти с язовири.

За целите на своя доклад Dam Removal Europe прави първия опит да събере информация за рисковете, които преградите представляват за плувците, каякарите и други ползватели на реките. Открити са данни за 82 инцидента в 16 държави, довели до 129 смъртни случая. Голяма част от жертвите са млади хора, на възраст между 25 и 35 години.

Наред с тази заплаха, по-интензивните бури и екстремните наводнения, дължащи се на изменението на климата, увеличават опасността от разрушаване на бентове. С десетки хиляди остарели язовири, разпръснати в Европа, потенциалът за катастрофални аварии е все по-голям риск за хората и икономиката. През 2023 г. поне три речни бариери са се срутили вследствие на проливни дъждове - в Норвегия, Северна Ирландия и Словения.


Изглед към Дунав и прегради по него от Румъния. Снимка: WWF

Ще продължи ли тенденцията за премахване на бариери през 2024 г.?

Европейското движение за премахване на речни прегради не показва признаци на забавяне. В близко бъдеще предстоят няколко значими проекта.

Хърватия планира премахването на осем бариери в Национален парк „Плитвице“, включително части от стари мелници и останки от остаряла инфраструктура, с цел възстановяване на естествения поток на реката и биоразнообразието. Румъния също се подготвя за първото си премахване на бариери, планирано за май, което се очаква да подобри свързаността на реките и здравето на екосистемите. В Испания Каталунската агенция по водите планира да започне премахването на прегради в Колония дел Рио през юни, продължавайки проактивния си подход към възстановяването на реките в страната.
 


Още информация:
© WWF
Отстраняването на речни прегради в Европа през 2023 г. е довело до повторното свързване на над 4300 км реки.