Какво би искал/а да потърсиш?

Защо и как да използваме електрически огради

От години WWF България работи активно за опазване на най-големите бозайници в България - кафявите мечки, и за намаляване на конфликтите им с хората. Едно от нещата, които правим, е да популяризираме прилагането на предпазни средства като електрически огради сред населението в райони, близки до местообитанията на мечки. 

Електрическите огради (наричани още електропастири) са полезен инструмент за предпазване на домашни животни от нападения на хищници. Този тип огради обаче могат да се използват не само за заграждения за добитък, а и за овощни и ягодоплодни градини, пчелини, кокошарници, навеси за зърно, депа за отпадъци и др.

Важно е да се отбележи, че електропастирите са хуманен метод за защита - те не вредят на дивите животни, а само ги приучават да стоят настрана. 

Електрическата ограда може да бъде дългосрочно решение за предотвратяване на проблеми с хищници. За да има ефект от нея обаче, тя трябва да бъде монтирана и поддържана по правилния начин. 

По-долу даваме полезна информация по темата.

Защо да се използва електрическа ограда?

Електрическите огради могат да бъдат полезни за всякакъв вид земеделска дейност. Техните основни предимства са:

 • Те се изграждат много просто. Необходимото време за това е значително по-кратко от времето за изграждане на конвенционална ограда (от дърво, желязо или тел).
 • Могат да бъдат използвани в отдалечени райони, далеч от пътища и населени места. Лесни са за пренасяне и монтиране.
 • Предотвратяват неконтролираното движение на животните.
 • Могат да се захранват с обикновени батерии от 12V (например автомобилни акумулатори), които се презареждат лесно.
 • Могат да бъдат комбинирани с използване на слънчеви панели, ако няма възможност за достъп до източник на електроенергия.

Какви видове електрически огради съществуват?

Има два вида електрически огради:

1. Постоянни огради

Те са подходящи за големи или малки площи, които ще бъдат оградени за дълги периоди от време. За такива огради обикновено се използват дървени стълбове, а проводникът е метална тел. Тази система е по-стабилна от мобилната, но се изисква повече време и повече работа, за да бъде изградена.

2. Преносими огради

Преносимите огради обикновено се използват, когато животните трябва да се преместват често. Тези огради могат да се изградят или премахнат бързо и са подходящи за употреба в отдалечени райони. При тях проводник може да бъде:
 • Мрежа от гъвкава тел, монтирана върху пластмасови колчета. Този тип огради са по-скъпи и достигат максимална височина от 105 сантиметра;
 • Различен брой редове тел или лента, монтирани върху специални барабани за улесняване на използването им. Тези огради могат да се издигнат на голяма височина (до 160 см) и разстоянието между колчетата може да бъде променяно, за да следва по-добре формата на земната повърхност.

Какви електрически огради трябва да се използват? 

За ограничаване на щетите, причинени от диви прасета, трябва да се използват постоянни огради, направени от метален проводник (стомана, мед, алуминий, магнезий). Препоръчително е да се използват три или четири телени намотки, за да се достигне височина на оградата до 80 см. Най-ниският проводник трябва да бъде на минимална височина 30-35 см.

За да се предотвратят нападения от хищници (мечки, вълци, кучета и др.) се ползват постоянни огради. Все пак и мобилният тип е подходящ, стига да е правилно монтиран в съответствие с конкретните нужди. В идеалния случай тези огради трябва да имат поне четири или пет намотки тел и минимална височина от 120 см, като се има предвид, че 150 см са за предпочитане.

Двойни оградни системи

В случай на нападение от хищници уплашените животни могат да разрушат оградата и да се разпилеят. В този случай, освен че са изложени на атаката на хищниците, част от животните могат да бъдат стъпкани и задушени от другите. За да се избегне това, се препоръчва използването на двойна ограда:
 • Вътрешна, неелектрифицирана традиционна ограда (дървена, метална, каменна и т.н.), за да се предотврати разпръскването на стадото в случай на приближаване на хищник;
 • Външна, електрифицирана ограда, която служи за предотвратяване на влизането на хищник до вътрешната ограда.

Технически параметри на електрическите огради

На схемата по-долу са показани основните компоненти на един електропастир:

Два вида заземителни системи

Електропастирите могат да имат два вида заземителна система - външна (всички проводници са свързани към електрическата мрежа) и вътрешна.

Ето как работи външната заземителна система:А ето как работи и вътрешната:

Важни неща, които трябва да се знаят при използване на електрически огради:  

 • Избягвайте прекалено големи разстояния между най-ниския проводник и почвата.
 • Уверете се, че заземителната система е оптимална.
 • Редовно трябва да се проверяват зарядът на батерията и силата на импулсите по оградата.
 • Никога не оставяйте генератора изключен, за да се избегне повреждане на оградата от домашни животни (или диви животни, например дива свиня).
 • Стабилизирайте оградата чрез подпори с анкери в ъглите.
 • Поставете под напрежение и вратата и се уверете, че тя винаги е затворена.
 • Премахнете растителността покрай оградата, за да не се допусне допирането ѝ до проводниците, разпръскващи електрическия импулс към земята. 
 • Използвайте волтметър, за да контролирате дали импулсът по мрежата е достатъчно силен.
При правилно монтиране и експлоатация ефикасността на електрическите огради срещу хищници е 100%!


Още по темата:
Абонирайте се за електронния бюлетин на WWF България
 
© WWF/Yordan Totev
Електрическите огради са с ключово значение за предпазване на стопанствата на хората в планинските райони.
© WWF
Поставяне на електропастир
© WWF
Електрическа ограда около пчелин
© WWF
От правилната инсталация и поддръжка зависи дали електропастирът ще върши работата си.
© WWF/Yordan Totev
Електрическа ограда около пчелин