Какво би искал/а да потърсиш?

© WWF Bulgaria
Ръководител „Комуникации“
Владимир Иванов
Каква е ролята ти във WWF и откога си в организацията?

Ръководя комуникационния отдел от 2013 г.

Какво ти дава работата във WWF?

Амбиция, смислени предизвикателства, удовлетворение от постигнатото и много нови знания.

Сподели нещо любопитно за теб:

Днес не ми остава време за друго мое любимо занимание - планински водач. Но се надявам някога да намеря начин отново да съм с хора в планините и да им помагам да разберат, че те, които обичат планината, не са просто посетители там, а са хората, от които зависи горите и прекрасните планински езера да бъдат опазени.