Образование, иновации и младежка ангажираност rel=
Education
© WWF
През 2020 г. WWF България създаде нов отдел - „Образование, иновации и младежка ангажираност“. Фокусът ни в тази посока е обучението и овластяването на младежи, които да станат застъпници за устойчиво развитие на страната ни, за опазване на дивата природа и за справяне с климатичните промени. Целта е да си сътрудничат с представители на институциите, научните, бизнес и НПО средите в България и заедно с тях да търсят иновативни решения на екологичните предизвикателства.

Мисията ни до края на 2023 г. е да привлечем ядро от младежи на възраст 15-29 г., които да са ангажирани и да действат в подкрепа на целите на WWF, развивайки лидерски качества и умения.
© WWF © WWF © WWF © WWF
Специфичните цели, по които ще работим през следващите няколко години са:
  • Създаване на  възможности за младите хора за  участие в програми и дейности, които ще им помогнат да придобият подходящи знания и умения, за да станат защитници на природата в България, посланици на устойчивото развитие на страната ни, зелени предприемачи и модели за подражание сред връстниците си;
  • Създаване на силно ядро от поддръжници сред младежите;
  • Предоставяне на възможност  на младите хора да участват в работата на WWF и в разработването на политики и свои собствени проекти за опазване на природата; 
  • Създаване и укрепване на силни взаимоотношения със заинтересовани страни и партньори, които да са готови да подкрепят нашата непрекъсната работа и дейности с младежи.