© WWF Bulgaria

Наричат престъпленията срещу дивата природа “престъпления без жертва”, защото прекалено лесно жертвата може да бъде скрита, изхвърлена или разфасована. Това прави разкриването и доказването на вина много трудно за органите на реда. Не помага и фактът, че различни институции отговарят за прилагането на различни закони и не винаги е ясно към кого можете да се обърнете, ако видите или намерите нещо, за което имате съмнения, че е незаконно.

На тази страница можете да намерите информация къде, как и за какво можете да подавате сигнали за нарушения срещу дивата природа.


При съмнения за нарушения, можете да подадете СИГНАЛ към районното управление на Министерството на вътрешните работи (МВР), което трябва да разгледа Вашия сигнал. На сайта на МВР е публикувана карта с областните и районните дирекции и техните телефони и адреси.

Намерете управлението, което е най-близо до мястото на нарушението, и подайте сигнал там, следвайки инструкциите на органите на реда.

Въпреки че телефонът е спешна линия, там се подават и СИГНАЛИ за незаконен лов и незаконен риболов. Оттам сигналът Ви може да бъде прехвърлен към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). Имайте предвид, че тези сигнали не трябва да бъдат анонимни, необходимо е да оставите Вашите имена и телефон за връзка.

СИГНАЛИ може да бъдат подавани и към Министерството на околната среда и водите (МОСВ), чрез Районните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), на техните зелени телефони. Списък със зелените телефони на всички регионални инспекции има тук.

За нарушения срещу дивата природа в търговската мрежа, например ако имате съмнения, че предлаганата есетрова риба е от див произход, СИГНАЛИ може да бъдат подадени към Българската агенция по безопасност на храните. Техният горещ телефон е: 0700 122 99, и се таксува на цената на един градски разговор, съгласно тарифния план на подателя.

Използвайте и специално разработеното приложение от WWF България за улесняване на гражданите в подаването на сигнали при съмнения за незаконни сечи

Свалете апликацията "Спаси гората" за Android тук.