Единайсет държави срещу престъпленията в дивата природа rel=
Вълк (Canis lupus)
© WWF
WWF България се зае с поредното ново предизвикателство! В следващите три години природозащитната организация ще работи активно за противодействието на закононарушенията срещу дивата природа, като този път ще си сътрудничи с прокурори, следователи и представители на изпълнителните агенции.

Проектът е подпомогнат от европейската програма LIFE и стартира под името „Успешно преследване на престъпленията срещу дивата природа в Европа“ (Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe)  или накратко SWiPE. Той се изпълнява от WWF, Flora & Fauna International, TRAFFIC, Държавна прокуратура на Република Хърватия и Съдебна академия (Хърватия) в 11 европейски държави, сред които и България. Останалите страни, които ще се включат са: Румъния, Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Словакия, Унгария, Испания, Италия, Украйна и Полша.

Защо закононарушенията срещу природата са опасни?

Престъпленията срещу природата са четвъртата най-доходоносна криминална дейност в света. Предхождана единствено от наркотрафика, фалшификациите и контрабандата с оръжия, тя генерира приходи от 280 млрд. долара годишно, сочат данни на Интерпол. Освен това закононарушенията срещу дивата природа имат редица отрицателни ефекти върху живота на планетата, в това число значително намаляване на биологичното разнообразие и пълното изчезване на европейски животински и растителни видове.

Последните глобални и европейски доклади показват, че заради високите печалби престъпността срещу дивата природа остава привлекателно поле на действие за организирани групи. По тази причина неотдавнашните инициативи на ЕС като EU WAP, Пътната карта за премахване на незаконното умъртвяване на птици и Паневропейския план за действие за опазване на есетрите признават спешната необходимост от по-добро прилагане на законите и засилено преследване на престъпността срещу дивата природа.

Какво искаме да постигнем?

Основната цел на WWF и всички партньори, обединили усилия в тази инициатива, е да допринесат за намаляване на незаконно убитите европейски диви животни. Това трябва да стане като:
  • се попълнят пропуските в масивите от данни, отнасящи се до престъпленията срещу дивата природа;
  • се предоставят важни технически познания на ресорните експерти;
  • се повиши осведомеността за негативните ефекти от тези престъпления върху националната сигурност, общественото здраве и околната среда.
Освен това WWF и партньори ще се стремят да увеличат броя на разкритите и наказани престъпления, както и да засилят трансграничното сътрудничество, правоприлагане и преследване.

При изпълнението на тези задачи ще разчитаме на подкрепата на представители на прокуратурата и правоприлагащата верига от единадесетте страни, в които се простира обхватът на проекта.

Въпреки че данните за закононарушенията срещу дивата природа не се събират систематично, последните доклади илюстрират мащаба на проблема:
  • Според доклад на Birdlife за 2017 г. милиони диви птици се избиват всяка година в Европа;
  • Европол изчислява, че годишно 100 тона европейска змиорка се пренася контрабандно от ЕС към Китай;
  • 5 644 криминални случая със защитени животински видове са докладвани посредством инструмента EU-TWIX само през 2017 г. EU-TWIX е база за електронен обмен на данни в Европейския съюз в борбата срещу престъпното търгуване с диви животни.