Дива природа rel=
Руска есетра в долното течение на Дунав
© WWF

Дивата природа във фокуса на WWF

Оцелели от времената на динозаврите, днес есетрите са застрашени от изчезване
С малко останали естествени местообитания есетрите са сред най-застрашените риби в световен мащаб. Затова WWF насочва усилията си за опазването на тези ценни животински видове в Долен Дунав и северозападната част на Черно море. 

За последните 50 години Дунав е изгубил 80% от влажните си зони, което оказва негативен ефект върху цялата екосистема, включително и върху есетрите. В миналото, тези емблематични видове са стигали в близост до изворите на Дунав за да хвърлят хайвера си, а сега язовир „Железни врата“ ограничава миграционния им маршрут до едва 836 км.

От началото на века се забелязва и катастрофален спад в числеността на дунавските есетри. В долното течение на реката днес са останали единствените жизнеспособни размножаващи се популации на четири вида есетри в Европейския съюз. Това са моруната, руската естера, чигата и пъстругата, докато шипът и атлантическата есетра се смятат за изчезнали.

Моруните са най-големите сладководни риби в света като могат да достигнат тегло от над 1 тон. Размножават се рядко, а заради късното им навлизане в полова зрялост, техният жизнен цикъл наподобява този на човека. Макар че нямат зъби, моруните са страховити хищници, които поглъщат плячката си цяла. Всъщност, за 200 милиона години есетровите риби почти не са се променили.

Някогашните властелини на Дунав обаче днес се срещат единствено в българския, румънския, украинския и малка част от сръбския участък на втората най-дълга река в Европа. За да подпомогне опазването на вида през 2014 г. и 2015 г. WWF стана първата природозащитна организация, която извърши зарибяване на Дунав като пусна в басейна на реката общо над 50 000 есетрови риби. 

Една от основните преки заплахи за дунавските есетри е прекомерната експлоатация. Въпреки строгата правна защита във всички страни по поречието на Долен Дунав и крайбрежието на Черно море, незаконният риболов и търговия с месо и хайвер от диви есетрови риби все още застрашават последните оцелели представители на тези древни видове.

В момента в България няма адекватен план за действие за опазване на есетрите, който да отчита спецификите на променящата се ситуация. Въпреки това у нас добивът на този вид риба идва предимно от аквакултури, поради влязлата в сила Забрана за улов на естри през 2016 г. Данните на Конвенцията за международна търговия със застрашените от изчезване видове CITES показват, че за периода между 2010 г. и 2015 г. България влиза в топ 5 на държавите-износителки на хайвер, добиван в изкуствени условия. Произвеждайки повече от 2800 килограма в периода, страната ни се нарежда след Китай, Италия, Съединените щати и Азербайджан.

Най-обезпокоителното обаче е, че всичките 27 есетрови вида са записани в Червената книга на Международния съюз за защита на природата. А 16 от тях са критично застрашени. Това се дължи както високите цени на хайвера, добиван от диви есетри, така и на разрушаването на тяхната естествена среда.

WWF работи активно за да подпомогне изчистването на пазара от незаконната търговия с риба и хайвер. Опазвайки есетрите, ние искаме не просто да възстановим една сриваща се екосистема, но и да дадем възможност на местните общности да се възползват и в бъдеще от ценните ресурси, които тя им предлага.


Екатерина Войнова,
Експерт на програма „Дива природа“
ел. поща: evoynova@wwf.bg
 
 
© WWF
© WWF

Значението на Дунав

Опазването на рибните популации по р. Дунав гарантира бъдещ поминък за местните рибарски общности