Стратегически документиAcipenser güldenstaedti rel=
Acipenser güldenstaedti
© Vesselina Kavrakova/WWF
Тук можете да намерите важни стратегически документи, свързани с есетрите от България и чужбина. По надолу сме направили подробна библиография на документите, за ваше улеснение в навигацията в ляво и в карето в дясно се намират линкове към подстраниците със самите документи.

Планове за действие


1. План за действие за есетровите риби в българските акватории на река Дунав и Черно море Автори: колектив М. Живков, Г. Райкова, Г. Милошев, М. Василев, Е. Узунова

2. План за действие за есетровите риби в българските акватории на река Дунав и Черно море – РЕЗЮМЕ. Автори: колектив М. Живков, Г. Райкова, Г. Милошев, М. Василев, Е. Узунова

3. Action Plan for the conservation of Sturgeons (Acipenseridae) in the Danube River Basin
Compiled and edited by: Jürg Bloesch, Tim Jones, Ralf Reinartz, Beate Striebel.

4. Action Plan for Sturgeon Species Management in Fishery Waters of Republic of Serbia. Автор: Institute for Biological Research “Sinisa Stankovic”

5. German Action Plan for the conservation and restoration of the European Sturgeon (Acipenser sturio)

5.1. German Action Plan for the conservation and restoration of the European Sturgeon (Acipenser sturio) - на немски език

6. Action Plan for the Conservation and Restoration of the European Sturgeon

7. Action Plan on the EU Strategy for the Danube River – Preliminary draft

Български стратегически документи


1. Национален план за опазване на биологичното разнообразие 2005-2010

2. Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие

3. Национална програма за рибарството и аквакултурите (2007-2013)

4. Национален стратегически план за рибарството и аквакултурите (2007 – 2013)

5. Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013

6. Оперативна програма за развитието на сектор “Рибарство” 2007-2013

Румънски стратегически документи


1. National Strategy and the Action Plan for Biodiversity Conservation 2010-2020

2. Operational Fishing Plan 2007-2013

Международни стратегически документи


1. GOOD PRACTICES FOR THE FEED INDUSTRY, Implementing the Codex Alimentarius Code of Practice on Good Animal Feeding, IFIF&FAO

2. FAO Technical Guidelines for responsible fisheries, Recreational Fisheries, 2012

3. FAO Technical Guidelines for responsible fisheries, Fishing Operations, 1996

4. FAO Technical Guidelines for responsible fisheries, Responsible fish trade, 2009

5. FAO Technical Guidelines for responsible fisheries, Precautionary approach to capture fisheries and species introductions, 1996

6. FAO Technical Guidelines for responsible fisheries, Integration of fisheries into costal area management, 1996

7. FAO Technical Guidelines for responsible fisheries,Fisheries management, 1997

8. FAO Technical Guidelines for responsible fisheries, Fisheries management, The ecosystem approach to fisheries, 2003

9. FAO Technical Guidelines for responsible fisheries, Fisheries management, The ecosystem approach to fisheries, The human dimensions of the ecosystem approach to fisheries.

10.Code of conduct for responsible fisheries, FAO_1995

11. Sturgeon hatchery practices and management for release, Guidelines

12 .Report on Scientific Information from the range states of Huso huso. CITES Secretariat, AC24 Doc. 7.5, 2009

13. Identification of Acipenseriformes species in trade, Prepared by Arne Ludwig (Leibniz-Institute for Zoo and Wildlife Research Berlin, Germany) and IUCN Species Programme.