Публикации от български авториБиблиография

Бояджиев Н., Състояние на запаса от есетровите риби и перспективите за тяхната бъдеща експлоатация, 2002

Доброволов И., А. Цеков, П. Иванова, М. Янкова, 2004: Идентификация на черния хайвер на моруната Huso huso и Чигата Acipenser ruthenus (Pisces, Acipenseridae). Животновъдни науки, XLI, 3/2004

Dobrovolov I., P. Ivanova, A. Tsekov, 2005: Genetic-biochemical identification of some sturgeons and their hybrids (Pisces, Acipenseridae)

Hadjinikolova L., T. Hubenova, A. Zaikov, 2010: Status and development of freshwater aquaculture production in Bulgaria, Bulg.J.Agric.Sci.,16:398-405

Hubenova T. E. Uzunova, A. Zaikov, 2008: Management strategies to protect and restore sturgeon biodiversity in Bulgaria, EIFAC Occasional Paper No 44 SEC/EIFAC/OP44 (En)

Tsekov A., P. Ivanova, M. Angelov, S. Atanasova, J. Bloesch, 2008: Natural Sturgeon Hybrids along Bulgarian Black Sea Coast and Danube River, Acta zool. Bulg., 60 (3), 2008: 311-316

Tsekov A., N. Cekov, 2012: Natural hybrid posterities – problem for the existence of the Acipenseridae family species in nature, WSCS General Assembly 2012 & Mini Scientific Symposium, March 12, Tulcea Romania

Vassilev M., 2006: Lower Danube – The Last Refuge for Surviving of Sturgeon Fishes in The Black Sea Region

Vassilev M., 2003: Spawning sites of Beluga sturgeon (Huso huso L.) located along the Bulgarian-Romanian Danube River. Acta zoologica bulgarica, 55, 2, 91-94.

Vassilev M., L. Pehlivanov, 2003: Structural changes of sturgeon catches in the Bulgarian Danube section. Acta zoologica bulgarica, 55, 3, 97-102.