© WWF

Бъдеще за хората

Полезната риба – бъдеще за хората и рибите

17 държави от 3 континента обединяват усилия в борба срещу свръхулова

Знаете ли, че рибата в моретата и океаните е на изчерпване? А знаете ли, че тя е основен източник на храна, хранителни вещества и поминък за над 800 милиона души по света?
 
17 държави. 17 партньори. Един проект
 
Представлявайки най-големият пазар и вносител на морска храна на глобално равнище, Европейският съюз носи и огромна отговорност. Затова WWF и Фондацията за екологична справедливост (EJF) се обединяват заедно с партньори от Европа и развиващите се страни, за да реализират промяна в посока по-устойчиво бъдеще на европейския пазар и използването на световните рибни ресурси.
 
Важно е да знаем, че с правилния избор на риба ние не само подкрепяме възстановяването на морските запаси, но и подаваме ръка на семействата на рибарите. Отговорното потребление на морска храна може да бъде този двигател на промяна, от който се нуждаем!
 
Цели на проекта
 
Проектът „Полезната риба“ е съфинансиран от Европейския съюз и цели да повиши осведомеността за устойчивото потребление на риба и морска храна. Проектът се стреми да постигне промяна в потребителското поведение и навици, както и да промени политиките за доставки на търговците.
 
А как можем да познаем дали една риба е уловена при устойчив риболов? Тук на помощ идва Рибен буквар 2.0, който е първият и единствен в България наръчник за устойчива морска храна.
 
От традициите към бъдещето
 
Още от 2015 г. WWF насочва вниманието на потребителите, търговците и властите към ролята на устойчивата морска храна за намаляване на бедността в световен план. Сега целите ни са още по-амбициозни. До 2020 г. когато ще приключи и втората фаза на проекта, производителите и институциите в 5 развиващи се страни ще бъдат въвлечени в процеси по ангажиране на различни заинтересовани страни. По този начин те ще допринесат за реализирането на Глобалните цели за устойчиво развитие.
 
Свръхуловът, нелегалния риболов и климатичните промени оказват влияние върху хората в развиващите се страни, откъдето обаче идва и повечето риба, която консумираме. Но ние вярваме, че изборът и доставките на устойчива морска храна могат да имат положителен ефект както върху природата, така и върху хората, които зависят от този ценен ресурс.
 
За повече информация посетете специалната страница на проекта "Полезната риба".
 

Координатор за България:
Даниела Градинарска, dgradinarska@wwfdcp.bg
 

Local fishermen with tuna catch Sulu Sea, Philippines 
© Jürgen FREUND / WWF
© Jürgen FREUND / WWF
 
© WWF
В развиващите се страни контролът на риболова все още е много слаб
© WWF
 
© WWF
Индия е един от партньорите на WWF по проекта
© WWF
 
© WWF-USA
Устойчивото потребление е една от Глобалните цели за устойчиво развитие
© WWF-USA