Дунавско турне 2011WWF обикаля 7 български града през есента

Започва информационна кампания за опазването на Дунав
Водата е живот.

Използваме я всеки ден - за пиене, транспорт, производство на храна и електричество.

Не винаги обаче си даваме сметка, че водните ресурси на планетата са на изчерпване. През ХХ век населението на света се е увеличило три пъти. Използването на вода обаче е нарастнало шесткратно.

Днес, 1,1 млрд. души нямат достъп до питейна вода, а 2,6 милиарда не разполагат с елементарни санитарни условия. Според различни прогнози през следващите 50 години населението на Земята ще нарастне с 50%. Което означава, че вече сме на прага на водна криза.

Освен хората, водната криза засяга и природата, намалявайки шансовете ни за пълноценен живот и оцеляване. В момента повече от половината влажни зони в света са унищожени, а някои от най-големите реки пресъхват.

В световен мащаб WWF помага на правителства, компании и хора да усвоят принципите на устойчиво използване на водата.

В България през последните 15 години WWF работи за опазването и устойчивото използване на водите. Специален фокус в дейността ни е Дунав – втората по големина европейска рекав Европа.

Образователният елемент е от ключово значение за успеха на мисията ни. Затова тази година планираме мащабна информационна кампания, наречена Дунавско турне. Нейната цел е да разясни важността на Дунав и начините за устойчивото му използване. Инициативата у нас е част от глобална кампания, която ще се проведе и в Унгария и Румъния през периода 2011-2012 г.

У нас кампанията ще обхване седем български града в края на септември и началото на октомври.
 
© WWF
Петиция за опазване на българските реки.
© WWF
Raising awareness of climate change from a very young age at the Climate Tour in Ukraine 
© WWF DCP Katya Kurakina
Raising awareness of climate change from a very young age at the Climate Tour in Ukraine
© WWF DCP Katya Kurakina
Danube + will expand understanding of the river and the challenges and opportunities it presents. 
© WWF
Danube + will expand understanding of the river and the challenges and opportunities it presents.
© WWF