ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДОКЛАДИ И ОТКРИТИЯ / PRESENTATIONS, REPORTS AND ACHIEVEMENTS | WWF

ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДОКЛАДИ И ОТКРИТИЯ / PRESENTATIONS, REPORTS AND ACHIEVEMENTSБРОШУРА: Възстановяване на гори в 10 природни парка