ЕкипThe project team meets in Ruse. rel=
Кадър от работата на екипа
© WWF DCP BG Archive
Екипът се състои от 22 експерта, които работят в България, Румъния, Сърбия, Австрия и Съединените щати. В него участват представители на Дунавско-карпатската програма, а негов международен координатор е Пабло Гутман, директор „Икономика на околната среда” във WWF, който е световнопризнат авторитет по разработване на ПЕС схеми.

Задачите на екипа са разпределени на различни сфери като проектен мениджмънт, политики, координация, техническа експертиза, финанси и счетоводство.

Юлия Григорова, национален координатор за България

Юлия Григорова 
© WWF
Юлия Григорова
© WWF
Юлия има богат опит в политиките за развитие на селските райони, включително по мерките от всички оси от Националната програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. Тя е много активна в разработването и мониторинга на агроекологичните плащания в България.

Мая Тодорова, ръководител на проекта

Maya Todorova is the Project Manager of the Danube PES project. 
© David Strobel / WWF DCP
Мая Тодорова
© David Strobel / WWF DCP
Мая Тодорова е икономист по образование, експерт в разработването и изпълнението на икономически инструменти за опазване на природата.

Нейният екип си е поставил амбициозната задача да насърчи собственици на земи да управляват ресурсите по начин, който осигурява те да продължат да генерират услугите за околната среда, от които всички се нуждаем.