Пилотни райониВ рамките на проекта „ПЕС в Дунавския басейн” WWF работи в пет пилотни района: Русенски Лом, Персина, Марамуреш, Иезер и Чоканещи.

С ангажирането си в пилотните ПЕС схеми от проекта на WWF, местните хора и бизнесът оценяват все повече благата, които природата им предоставя безплатно: здравословна храна, чист въздух, ландшафт и фауна. По този начин те се мотивират да направят незабавни и дългосрочни инвестиции в опазването на биоразнообразието.
 Потребителите също могат да допринесат за това, като правят отговорен избор и избират стоки и услуги, щадящи най-много екосистемите, дори ако цената е по-висока.

Към момента повечето хора са свикнали да гледат на екосистемните услуги като на безплатен и неизчерпаем ресурс, защото не знаят как да оценят природната стойност и не се налага да плащат истинската цена за тях. Това поведение обаче нарушава баланса между използването и наличността на природния капитал.

Ние смятаме, че обществото и бизнесът трябва да увеличат усилията си в посока оценяване на екосистемните услуги и признаване на тяхната стойност в анализите за разходите и ползите, процесите на планиране, пазарните стимули и разпределянето на публичните средства.


The Danube PES project has five pilot sites in the Lower Danube area. 
© WWF
Карта на пилотните райони в проекта "ПЕС в Дунавския басейн"
© WWF