На училище с мисия: опазваме горите, докато купуваме FSC тетрадки

Posted on
09 September 2021


Горите са дом на всеки 8 от 10 сухоземни вида. В същото време те са и едни от най-уязвимите екосистеми в световен мащаб. Данните на WWF сочат, че 20% от Амазонските джунгли са изчезнали само за последния половин век. За щастие, в България са оцелели безценни вековни гори, съхраняващи уникални растителни и животински видове. Голяма част от тях обаче не попадат в защитени територии, поради което WWF работи за тяхното проучване и сертифициране.

И ти можеш да помогнеш в опазването на горите и то... докато пазаруваш!

Темповете, с които унищожаваме горите на планетата, са скорострелни. Всяка минута на планетата се изсичат гори с размерите на 27 футболни игрища. Затова от WWF тази година призоваваме за един 15-и септември с мисия: да опазваме горите като купуваме тетрадки с етикета FSC. Нека се върнем на училище по един отговорен към природата и обществото начин!

Какво е FSC и защо е важно да избираме продукти с това лого?

Международният етикет на FSC гарантира, че съответните продукти от дървесина не са резултат от експлоатиращо, а от екологично ориентирано горско стопанство. Добивът на дървесина от гори, сертифицирани по FSC, не вреди на околната среда, съхранява разнообразието на растителния и животинския свят, а също и се осъществява при зачитане правата на местното население.

„Като купуваме продукти с логото на  FSC допринасяме за опазването на горите, растенията и животните, които ги обитават, подобряваме качеството и количеството на водите, защитаваме интересите на местните общности, а също и подобряваме условията на труд на работещите в горите“, коментира Нели Дончева, главен експерт „Гори“ във WWF.

Къде можем да намерим FSC продукти? 

FSC продукти можем да открием навсякъде около нас – от книжарницата през бакалията, чак до супермаркета и специализираните магазини. Ако се огледаме бихме могли да разпознаем емблематичното лого на: кориците на някои тетрадки, на кутии с прясно мляко, на кухнески салфетки, на моливи за рисуване, на най-разнообразни дървени мебели и аксесоари и т.н. и т.н. Цената им не е по-висока от тази на другите продукти, но пък купувайки ги, ние даваме нашата лепта за опазване на природата и българската гора.

Пътят на FSC

Тръгнала като идея в началото на 90-те години на миналия век в отговор на обществената загриженост от размерите на обезлесяването, днес първата независима етикетираща система за горски продукти в света се прилага в 89 държави на пет континента. FSC, което ще рече Forest Stewardship Council, е неправителствена организация и не преследва финансови интереси. Тя се подкрепя от екологични сдружения, профсъюзи, собственици на гори, дърводобивната и дървопреработвателната индустрия и др. Към момента в световен мащаб по FSC са сертифицирани 228 милиона хектара горски площи, а изискванията на стандарта спазват близо 49 000 компании.

Международната природозащитна организация WWF и FSC работят заедно, за да могат и бъдещите поколения да използват ресурсите, които ни предоставя гората.