rel=
E-rickshaw
© Regional development agency of Gorenjska, BSC Kranj

Посетете най-голямото словенско езеро в Национален парк Триглав с електрическа рикша

За първи път в Словения това лято туристите и местните жители могат да се насладят на красотата на езерото Бохини в Националния парк Триглав с електрическа рикша. От началото на юли 2017 г. посетителите могат да разгледат живописните природни маршрути в Горенска област от електрическа рикша.

Идеята е да се използва този устойчив и иновативен начин на придвижване за популяризиране на природното наследство и зоните от мрежата Натура 2000, като същевременно се създават работни места в селските райони или в региони с нисък икономически статус. Първата електрическа рикша в Горенска област е част от по-широкообхватна стратегия за развитие на местния туризъм, която включва хотели и ресторанти, предлагащи местна кухня и продукти, както и природосъобразни атракции – наблюдение на птици, колоездене, посещение на музеи и др.

Бохини, най-голямото словенско езеро, се намира в Национален парк Триглав и е отправна точка за спиращия дъха маршрут, който може да се премине с електрическата рикша. През юли и август, от петък до неделя, обучен шофьор ще води туристите от Стара Фузия до Под Скалко през Крамар. В туристическия център Бохини и в посетителския център Бохии на Националния парк Триглав в Стара Фузина могат да бъдат направени  резервации и да бъде намерена повече информация относно инициативата. През септември електрическата рикша ще се премести в община Кран.

Използването на електрическите рикши като промоционално и транспортно средство в защитените територии изцяло въплъщава каузата на организаторите - "Свързване на природата и хората за благополучие и просперитет".

Като част от проект LENA (Местна икономика и опазване на природата), финансиран от Дунавската трансгранична програма, инициаторите -  Центъра за подкрепа на бизнеса към Агенцията за регионално развитие на Горенска област и партньорите му в седем дунавски държави планират да приложат още редица подобни иновативни решения, предоставящи средства за препитание и бизнес възможности в общности с нисък икономически статус в региона. Мрежата за електрическа мобилност ще включва и дейности в Германския ландшафтен парк Млад Дунав, в природните паркове Русенски Лом и Персина в България и в Натура 2000 зона Чуканещи в Румъния, където ще бъдат изградени маршрути и ще бъдат инсталирани станции за зареждане на електрически превозни средства като велосипеди и рикши.
 

Национален парк Триглав

Паркът е известен със своите чисти води, дълбоки проломи, девствени гори, богато биоразнообразие и палитра от планински цветя, включително редица ендемични растения като триглавска дрипавка, юлиански мак и сребролистен здравец. Някои от емблематичните обитатели на парка са дива коза, ибекс, елен, кафява мечка, рис, орел, много видове птици и влечуги и ендемичната мраморна пъстърва. 
 
© Regional development agency of Gorenjska, BSC Kranj
Електрическа рикша
© Regional development agency of Gorenjska, BSC Kranj
 
© Regional development agency of Gorenjska, BSC Kranj
Езерото Бохени
© Regional development agency of Gorenjska, BSC Kranj
 
© Regional development agency of Gorenjska, BSC Kranj
Маршрут Бохини
© Regional development agency of Gorenjska, BSC Kranj
 
© Regional development agency of Gorenjska, BSC Kranj
Национален парк Триглав
© Regional development agency of Gorenjska, BSC Kranj
 
© Regional development agency of Gorenjska, BSC Kranj
Национален парк Триглав
© Regional development agency of Gorenjska, BSC Kranj