ЕкипЕкип на проекта и контакти

Изпълнителна Агенция по Горите (ИАГ)
Адрес: София 1000, Бул. Христо Ботев № 55.
E-mail: iag@iag.bg
Тел.: + 359 (0) 2 98511503
web site: www.iag.bg


1.    Ценко Ценов – Директор на проекта
2.    Кирил Ташев – Координатор на проекта
(E-mail: tashev.k@gmail.com; tashev@dag.bg; GSM:0885 841 389; )
3.    Росен Райчев – Горски експерт
4.    Катерина Кутина – финансов директор на проекта

WWF България
Адрес: София, бул. Цар Борис III 19 А, ет. 4-5
E-mail: office@wwfdcp.bg
Teл.: + 359 (0) 2 9505041
web site: www.wwf.bg

1.    Диана Андреева - координатор на проекта
(E-mail: dandreeva@wwfdcp.bg; GSM: 0887 624 370)
2.    Стела Апостолова – технически сътрудник
3.    Киприела Келорска - финансов мениджър
4.   Александър Бърдаров - горски експерт
5.   Владимир Иванов - експерт комуникационни дейности

РДГ Пловдив
Адрес: 4002 Пловдив
Бул. "Санкт Петербург" N 57
e_mail: rugplovdiv@iag.bg
teл:  + 359 32 / 275070
факс: + 359 32 / 643338
website: http://www.plovdiv.dag.bg/

1.    Мирослава Велинова - местен проектен координатор
(Email: lifeplus.pld@gmail.com; GSM: 0889 992 254; Факс: 032 643 338)
2.   Светла Сабакова – счетоводител
3.    Зоя Маркова - специалист по Обществени поръчки
4.    Ваня Капушева - експерт по горски дейности
5.    Александър Дюлгеров - експерт по горски дейности

РДГ Русе
Адрес: Русе 7000, Бул. Скобелев №7, ПК 443
Тел.: +359 (0)82 821 706
Факс: +359 (0)082 821 708
e-mail: RugRuse@iag.bg
Website: http://www.ruse.iag.bg/

1.    Божидар Якимов - местен проектен координатор
(E-mail: jivkordgruse@gmail.com; GSM  0885 824 665; Факс: 082 821 708)
2.    Диана Пенчева – счетоводител по проекта
3.    Ростислав Димов - специалист Обществени поръчки
4.    Виктор Михайлов - експерт по горски дейности, 0888 704 976
5.    Ирена Банова - експерт по горски дейност, 0884 595 009