Внимание - сеч!

© WWF

Можем да спрем незаконните сечи

Незаконният дърводобив в България е между 1/4 и 1/3 от размера на официално добитата дървесина, което формира сенчест бизнес за близо 150 милиона лева годишно.  Освен че ощетяват държавния бюджет, незаконните сечи лишават дългосрочно цели райони от гора и от питейна вода. 

Всеки може да даде своя принос, за да промени това. Представяме ви кратки инструкции, илюстрирани със снимки и видеа, за възможностите, които законът и инструментите, разработени от WWF и партньорите ни, дават на всеки човек, който иска да помогне за опазване на горите.

© WWF
Стъпка 1

Потърсете табела, обозначаваща сечище.

Усъмните ли се, че сечта, на която сте попаднали, е незаконна, потърсете табелата, която я обозначава. Тя информира за територията, в която се извършва добивът на дървесина. Показва също собственоста на гората, разрешението за сеч, датата на издаване и изпълнителя.

Табелата най-често изглежда по начина, показан на снимката - временна, на лист хартия, защитен с подръчни средства от атмосферни влияния.
 
© WWF
Стъпка 2

Сравнете интензивността на сечта.

Съотношението на маркираните за сеч дървета спрямо общия брой дървета в гората е важен индикатор за незаконна сеч. В младата гора покритието на короните на дърветата не трябва да пада под 70%, като дърветата се отсичат равномерно.

Ако на единица площ (например 1000 м2) са отсечени всеки 5 от 10 дървета, може да се предположи, че има нарушение (освен ако не са отсечени предимно най-тънките дървета).
© WWF
Стъпка 3

Проверете за контролна горска марка, поставена по регламентиран начин.

Дърветата за сеч са маркирани най-често една година преди започване на дърводобива. Марката се поставя на две места с видим знак, оцветен различно от червен и зелен цвят (често, но не задължително, цветът е син). Знакът е на височина 130 см на ствола на дървото и в основата на дървета( с диаметър над 18 см), за да остане видима след изсичането му.

Марката, която е в в основата на дървото, е шестоъгълен печат, показващ номера на контролната горска марка.

Незаконно отсечените дървета най-често са маркирани с фалшива марка или спрей, което ясно се разпознава спрямо шестостенния отпечатък на законно отсечените дървета.

Дънера на вече установена от горските служители незаконна сеч се маркира с червен знак и не е нужно сигнализиране.
© WWF
Стъпка 4

Използвайте мобилния си телефон:

Намерете локацията си с помощта на картата на старите гори на WWF: http://gis.wwf.bg/mobilz (проверете къде точно сте с функцията "местоположение / location" на телефона). Така получавате данните за гората, в която се намирате: номер, площ, дървесен вид, възраст и запас.

Направете проверка в регистъра на ИАГ (http://iag.bg) за позволително за сеч по номера на гората. Разрешителното в регистъра трябва да е с дата, обем, изпълнител и дървесен вид.
© 5hatki
Стъпка 5

Подайте сигнал!

Ако има разминавания или фалшива маркировка, подайте сигнал за потенциално нарушение на телефон 112. Може да сигнализирате и за допълнителна проверка до офиса на регионалната дирекция по горите (http://www.iag.bg/struct/lang/1/type/R/unit_index).

Не толерирайте незаконната сеч!

Незаконни сечи - проверка на терен

Незаконни сечи - проверка на камион