При съмнения за незаконна сеч rel=
Камион превозва дърва в природен парк "Българка".
© Снимка: Петър Шурулинков
Злоупотребите в горите са ежедневие. А опазването им зависи от всички нас. Ако станете свидетели на изсичане на дървета и смятате, че това се извършва без необходимите разрешителни или по неправилен начин, може да допринесете за опазването на гората като извършите предварителна проверка (на терен, в горския кадастър на http://gis.wwf.bg и в регистрите на ИАГ на http://iag.bg) и сезирате отговорните институции. Най-лесно, но и несигурно като резултат и обратна връзка е да се обадите на телефон 112, приемащ от 2015 г. сигнали и за нарушения  в горите. При по-сериозни и значими случаи може да сезирате институциите чрез прикачените бланки:

- заявление за достъп до обществена информация до директора на РДГ с молба за цялата документация, която би трябвало да съпътства извършването на сечта. Използвайте го, за да разберете дали наистина става въпрос за злоупотреба;

- сигнал до Регионалната агенция по горите (РДГ) - с него се иска проверка относно законосъобразността на сечите и информация дали гората е в защитена зона, дали е стара (с възраст над 100 години), дали е крайречна, запазват ли се дърветата с хралупите и гнездата на защитените видове;

Прикачена е и кратка инструкция на WWF за конкретни действия при случаи на незаконни сечи.

Инструкция за действия при съмнение за незаконни сечи

Заявление до Регионалната дирекция по горите за документи за сечи

Сигнал за незаконна сеч до Регионалната дирекция по горите