Разказ за гората – част IГората и хората
Горите на Земята осигуряват прехрана на 1,6 милиарда души, от които 40 000 живеят в България. Запознайте се с Андон – дървосекач в горско стопанство.
 
Андон сече дървета, откакто се помни, но работата му е трудна, а заплащането – недостатъчно.

Преди няколко години горското стопанство започва процеса по FSC сертификация и за него нещата се променят.
 
„За първи път сключих граждански договор и получих здравни осигуровки – разказва той. – Дадоха ни защитно облекло, подсилени обувки, ярка жилетка, каски с шлем, предпазни очила, ръкавици... Отначало беше неудобно, не бяхме свикнали, сваляхме каските, не ползвахме жилетки. Постепенно разбрахме, че така ще си спестим нараняванията, които дотогава бяха постоянна част от работата.“
 
Освен новите придобивки, нарастват и отговорностите. Андон постепенно разбира, че дори дървосекачите са част от една по-голяма общност – общността на гората и нейните обитатели.
 
„Участвахме в обучения как правилно да работим в гората – къде да сечем, какво да сечем... да оставяме дървета с хралупи и гнезда, а също и паднали стволове, за да бъдат дом на насекоми и птици. Да не нараняваме при дърводобива  оставащите дървета, за да поддържаме гората жива и занапред.“
 
Семейството на Андон подкрепя промените. Жена му Величка вече не се притеснява, че децата ѝ могат да останат без баща или че мъжът ѝ ще загуби неочаквано работата си и всички ще останат на улицата. В планинските райони на България, където възможностите за препитание са оскъдни, това притеснение определя живота на много семейства.

Следва продължение...
______________________________________________________________

Имената на нашите герои са сменени, но хората зад тях са истински. FSC помага на горските работници да се трудят и да живеят достойно, а горите да бъдат запазени за всички завинаги.
 
© WWF/ Нели Арабаджиева
FSC задължава горските стопанства да екипират служителите си със защитно облекло.
© WWF/ Нели Арабаджиева