Въпроси и отговори за FSC1. FSC – Какво е това?

Международен етикет за продукти от дървесина. Етикетът на FSC върху продуктите гарантира, че те не са резултат от експлоатиращо, а по-скоро социално и екологично ориентирано горско стопанство.

Официалната страница на FSC е https://ic.fsc.org/.

2. Какво представлява социално и екологично ориентирано горско стопанство?

При добив на дървесина от гори, сертифицирани по FSC, се опазва околната среда, съхранява се разнообразието на растителния и животински свят и се зачитат правата на местното население.

3. Защо трябва да купувате FSC продукти?

Здравите гори са жизненоважни. Въпреки това всяка минута по света изчезват гори с размерите на 40 футболни игрища. Колкото по-голямо е търсенето на FSC продукти, толкова повече гори се стопанисват устойчиво според принципите и критериите на FSC.

4. Какво означава FSC?

Тази международна неправителствена организация се подкрепя от екологични организации, собственици на гори, дърводобивната и дървопреработвателната индустрия, профсъюзи и др. FSC е независима организация и не преследва финансови интереси.

5. Надежден ли е етикетът на FSC?

Да. Само дървесни и хартиени продукти, чието производство е сертифицирано според строгите принципи на FSC, могат да носят неговия етикет. Спазването на това правило се проверява от независими експерти.

6. Етикетът на FSC само за тропическа дървесина ли е?

Не. Етикетът на FSC е валиден за всички видове гори и дървесина. По принцип има както местна, така и тропическа FSC дървесина.

Базата данни на FSC, в която можете да проверите кои стопанства/фирми са сертифицирани, включително и в България: http://info.fsc.org/.

 
 
© Jacob Sterling / WWF-Denmark
The Forest Stewardship Council, supported by WWF, works to promote environmentally appropriate, socially beneficial and economically viable management of the world’s forests.
© Jacob Sterling / WWF-Denmark