Бизнес и климат rel=
Climate Coalition - Bulgaria
© Climate Coalition

Кои сме ние

Коалиция за климата–България (ККБ) е неюридическа, неформална, партнираща си структура, с членове от НПО, научните среди и медиите, съществуваща от 2006 г. Липсва само активното взаимодействие с бизнеса. Проектът цели да изгради партньорство с бизнеса с което ККБ да въздейства за формирането на националните политики за климат, енергия и в добивния сектор, както и да привлече общественото внимание и ангажиране на гражданите. По проекта ще се проучат най-добрите примери за партньорство между НПО и бизнеса, ще се подберат компании и асоциации за съвместна работа, ще се изгради вътрешен капацитет и правила за работа с тях, ще се състави практическо ръководство за подобни инициативи Активно ще се работи в сферата на  олитиките чрез експертни, юридически и застъпнически дейности, развитие сайта на ККБ и провеждане на онлайн кампания в социалните мрежи. Основна целева група са вземащите решения, които ще бъдат повлияни, чрез иновативно партньорство между НПО и бизнеса, изготвяне на становища и предложения за промени в законодателството, повлияване на стратегиите и плановете в областта на климат и енергетика. WWF ще обмени опит с други членове на ККБ за работа с бизнеса и експертиза в политиките.
 
© EEA Grants
© EEA Grants
 rel=
COP 21
© WWF

Конференция „Измененията на климата – предизвикателства пред българската природа и туризъм“

На 3 декември, в зала 3 на НДК, от 9,30 до 17,30 ч., като част от фестивала на алтернативните спортове "Дни на предизвикателствата", ще се проведе конференция „Измененията на климата – предизвикателства пред българската природа и туризъм“.

Основният фокус на форума важността на темата за изменението на климата и позицията на България на предстоящата среща на върха на ООН в Париж (COP 21) в началото на декември пред българската общественост и медии.

Организатор на конференцията е Коалиция за климата - България, в партньорство с Министерство на околната среда и водите, WWF и Българската асоциация за алтернативен туризъм. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, зам.-министърът на земеделието и горите Георги Костов, посланикът на Франция в България Ксавие дьо Кабан и алпинистът Боян Петров ще са част от панелистите на срещата.

Вярваме, че с това така необходимо събитие и предвид предстоящата среща на високо равнище в Париж ще успеем да изградим заедно стойностна политика за справяне с климатичните промени и ще дадем гласност на всички проблеми и възможности пред България, споделя Любомир Попйорданов, председател на УС на Българска асоциация за алтернативен туризъм, и у правител на Одисея-ин СТА ООД – организатор на Дни на предизвикателствата.

Онлайн регистриране за участие в конференцията се извършва на: https://goo.gl/pj1EDK.

Актуална информация за събитието може да получите и във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/477629155776149/.

Програма:

09:30-10:00 - Регистрация на участниците в конференцията;

10:00-10:15 - Откриване на срещата. Приветствени слова от Министъра на околната среда и водите Ивелина Василева;

10:15-10:30 - Кратко въведение и презентация на Коалиция за климата. Задаване акценти и насоки за дискусията. Георги Стефанов, WWF;


10:30-12:00 - Панел I

Дискусия и представяне на позиции: Измененията на климата – предизвикателства пред света и България.


Участници:

Ивелина Василева – Министър на околната среда и водите;

Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан – Посланик на Франция в България;

Георги Костов – Заместник-министър, Министерство на земеделието;

Ирена Георгиева – Заместник-министър, Министерство на туризма;

Боян Петров – Алпинист, биолог, Национален природонаучен музей;

Георги Стефанов – WWF България, координатор политики и климатични промени;

Любомир Попйорданов – Председател УС на Българска асоциация по алтернативен туризъм;

Модератор: Борислав Сандов;

12:00-12:30 - Въпроси от публиката;

12:30-14:00 - Обяд;


14:00-15:30 - Панел II

Презентации и примери от България: Климатични промени и прякото въздействие върху туризма, спорта и защитените територии в България. Рискове и възможности.

Участници:

Представител на Министерство на околната среда и водите, (Дирекция „Управление на водите“ и/или „Национална служба за защита на природата“);

Представител на Национален парк "Рила";

Представител на Национален парк "Пирин";

Николай Ненчев, директор на Природен парк "Врачански балкан"

Представител на Планинска спасителна служба;

Представител на Българска асоциация по алтернативен туризъм;

Представител на Асоциация планини и хора;

Модератор: Борислав Сандов;

15:30-16:00 - Въпроси от публиката;

16:00-16:30 - Кафе пауза;


16:30-17:30 - Панел III - World coffee

Включване на участниците от конференцията във фокус групи по трите основи теми от конференцията:

1. Туризъм – Риск или възможност са климатичните промени при управлението и развитието на туризма. Изводи;

2. Спорт – Риск или възможност са климатичните промени за развитието на спорта. Изводи;

3. Защитени територии – Риск или възможност са климатичните промени за съхранението и управлението на защитените територии. Изводи;

Участниците ще могат да се включат в една от трите фокус групи, където да какво трябва да се направи, за да се справим с климатичните промени. Те представляват ли проблем или са по-скоро възможност? Какво трябва да се направи или да не се направи в сектора? Колко бързо трябва да действаме и от къде да започнем? Препоръките и изводите и от трите фокус групи ще бъдат предоставени на участниците в първия панел, както и в интернет страниците на организаторите.

17:30 - Закриване на конференцията;

18:00-21:30 - Вечерна програма, тематични филми за климатичните промени.

- - -
Събитието е част от проекта: "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики". www.ngogrants.bg

Проектът е подпомогнат от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.
 
© EEA Grants
Събитието е част от проект, подпомогнат от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.
© EEA Grants

Календар на климатичните събития в България за COP21

Позиция на Коалиция за климата-България