Начинът, по който произвеждаме енергията си днес, ни изправя пред редица рискове. Замърсяването на въздуха взима все повече жертви всяка година, енергийната бедност у нас се разраства, а допълнителен натиск върху горите би означавал и тежък удар върху биологичното разнообразие. От години WWF насърчава постепенния преход към нисковъглеродна икономика, сериозен дял от който заема изгарянето на биомаса. Затова стартирахме новия ни проект - Bio Balance, гарантиращ устойчивото оползотворяване на биомаса без излишно изсичане на гори.

Какво ще промени WWF?

След консултации със заинтересовани страни в сферите на енергетиката и горското стопанство и въз основа на добрите практики от региона ще разработим препоръки за въвеждане на по-строги национални критерии за устойчиво оползотворяване на биомасата.

Вече работим активно с хора от места, които приоритетно се отопляват на дърва, за да обясним рисковете за природата и здравето, когато отоплението на дърва е неефективно и замърсяващо.

©: WWF

„Науката е единодушна, че по отношение на отделяните количества емисии, използването на биомаса е по-добър вариант в сравнение с изкопаемите горива. Но не можем да си позволим да изсичаме безразборно горите, защото постигането на въглеродна неутралност до 2050 г., минава през увеличаване на горските територии, а оттам и на капацитета на улавяне на въглерод“, категоричен е Георги Стефанов, ръководител на практика „Климат и енергия“.

Една от амбициозните цели на проекта е да създаде общност със знания и желание за промяна  по темата устойчиво използване на горска биомаса. Затова страниците на проекта в отделните държави - България, Румъния и Унгария, ще работят не само като еднопосочен канал за информация, но и като центрове за споделяне на знание.

Освен информация, новини и материали от проекта, там общините, местните граждани и бизнесите ще могат да споделят своя практически опит за това как са намалили използването на биомаса или потреблението на енергия. Така ще се селектират най-добрите практики, които могат да бъдат прилагани у нас и в чужбина.

Информацията ще бъде обменяна по имейл и през социални мрежи. За да участвате, ни последвайте в следните социални мрежи, включете се във Фейсбук групата на проекта или се запишете, за да получавате и споделяте новини по имейл:


Последвайте ни в Instagram, Twitter и Youtube с хаштаг #wwfbiobalance

Включете се в тематичната Facebook група за устойчиво използване на дърва за горене.

Новини за работата ни в областта на биомасата

© WWF

Преходът към нисковъглеродна икономика може да се реализира по устойчив начин

 

WWF прави стъпка напред в дейността си, посветена на борбата с климатичните промени. От години природозащитната организация насърчава постепенния преход към нисковъглеродна икономика, сериозен дял в който заема изгарянето на биомасата.  Сега обаче експертите на WWF България започват работа по нов проект, гарантиращ устойчивото оползотворяване на биомаса без допълнителни рискове от изсичане на повече гори. В него WWF ще работи съвместно със специалисти от Румъния и Унгария, както и с партньори от Енергийна агенция Пловдив и Хабитат България.

Повече по темата прочетете тук
 

Как да се отопляваме с дървесина ефективно и екологично

Изгаряне на биомаса за енергия и как влияе това на околната среда

©: LIFE

Проектът Bio-Balance e финансиран по Програма LIFE за управление и информация, свързани с климата. Изразените в него виждания и мнения са на партньорите в проекта и не е задължително да отразяват тези на Европейския съюз или CINEA. ЕС и финансиращият орган не носят отговорност за тях.

Bio-Balance ще надгради резултатите, постигнати по проекта Bio
Screen, реализиран с подкрепата на Германското федерално министерство на околната среда и програма EUKI.