Климатични промениКлиматични промени са сред най-сериозните заплахи, пред които е изправено човечеството rel=
Климатичните промени са сред най-сериозните заплахи за човечеството
© WWF / Roger LeGUEN

WWF работи за глобално споразумение по промените в климата

Времето в България става все по-екстремно
Промените в климата са най-голямата заплаха за природата и човечеството през ХХІ в. Данните показват, че 15-те най-топли години на Земята са били през последните 20 години. В България се наблюдават повече и по-дълги периоди на засушаване, следвани от сериозни бури и тежки наводнения с разрушения и жертви.

Климатът южно от Стара планина става все по-средиземноморски, а на север плодородните земи бавно се опустиняват. Снежните месеци в планините намаляват. Сняг започва да вали след Коледа, а така се променя количеството вода, с което разполагаме през годината.

WWF работи за действащо глобално споразумение по промените в климата. Всеки човек също може да предприеме стъпки в ежедневието си, с които да ограничи въздействието си върху климата, без да влошава качеството си на живот.

WWF провежда всяка година „климатично турне”, по време на което всеки може да научи повече за проблема и какво да предприеме лично. WWF е създател на глобалната инициатива „Часът на Земята”, по време на който хората могат да покажат, че искат да се направи нещо сериозно по промените в климата.

Георги Стефанов,
Мениджър "Климат и енергия"
E-mail: gstefanov@wwf.bg

- - -

Полезни връзки към институции и организации, които работят по проблемите на климатичните промени

Български:

Институт по хидрология и метеорология към БАН;
Министерството на околната среда и водите;
Изпълнителна агенция по околна среда;
Коалиция за климата - България;
Екологично сдружение За Земята.

Международни:

Главна дирекция Климат към Европейската комисия;
Главна дирекция Енергетика към Европейската комисия;
Главна дирекция Околна среда към Европейската комисия;
Пътна карта на Европейската комисия до 2050 г. зa развитие на сектор енергетика;
Пътна карта на Европейската комисия до 2050 г. за преход към нисковъглеродна икономика;
Европейска агенция по околната среда – база данни;
ООН рамкова конвенция за климата;
Междуправителствената експертна група по изменение на климата към ООН;
WWF European policy office;
WWF Climate change;
База данни на NASA за температурните изменения;
Визуализация на NASA за температурните изменения през последния век и половина.
Климатични промени (PDF). Брошура на Института по метеорология и хидрология към БАН.

WWF отправи препоръки към програмата за обществени блага и световни предизвикателства

В контекста на текущия програмен процес на ЕС за сътрудничество за развитие за периода 2014-2020 г., Световният фонд за дивата природа WWF сподели с Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност своите препоръки за бъдещите действия на по програмата за обществени блага и световни предизвикателства (GPGC).

WWF приветства силния акцент върху борбата за опазване на околната среда и справяне с климатичните предизвикателства в програмата и вярва, че тя трябва да помогне на Европа да работи активно в международен мащаб срещу изменението на климата и загубата на биологичното разнообразие. Като при това не само изпълнява своите международни ангажименти, но и дава тласък на усилията за прилагане на ключовите многостранни споразумения за природозащита.

Запознайте се с препоръките на WWF в прикачения файл (на английски език, PDF).