Опазваме Пирин

© Alexander Ivanov

Предложихме експертни решения за опазването му, водихме дела, инициирахме проверки и проведохме най-голямата международна кампания за спиране на план за управление на Парка, който трябваше да разреши мащабни сечи и строежи на територията му с цел развитие на нова туристическа и ски инфраструктура. 

29 април 2020 г. е датата, която никога няма да забравим. След три години непрестанни усилия, на този ден спечелихме съдебната битка за Пирин! Така планът, който даваше възможност за строителство в 66% и сечи в 48% от Парка, няма да влезе в сила.

Днес продължаваме да следим заплахите за Пирин и водим дело срещу санитарните сечи, които неправомерно и късогледо унищожават стари гори, нарушават спокойствието на обитателите им и пречат на естественото възстановяване на горските екосистеми. През 2019 г. проведохме и мониторинг на врабчовата кукумявка и на дивата коза в националния парк, които показаха, че популациите им продължават да са под натиска на човешки дейности и съответно не могат да се увеличат.

Успешни кампании в защита на НАТУРА 2000 и на Рамковата директива за водите

Стотици хиляди души дадоха гласа си за запазването на жизненоважни закони в Европа в защита на най-ценната ни дива природа. Рекорден брой за цялата история на Европейския съюз! Заявихме категорично на Европейската комисия, че директивите не трябва да се преразглеждат и отслабват, какъвто беше първоначалният замисъл. 

Кампаниите ни се увенчаха с успех - през декември 2016 г. Европейската комисия обяви, че екомрежата Натура 2000 е доказала полезността си и че няма да бъде ревизирана, а през 2020 г. същото решение беше взето и за Директивата за водите.

© WWF-Bulgaria
© WILD WONDERS OF EUROPE /DIETMAR NILL / WWF