Работим за прекратяване на въгледобивна енергия и справедлив преход

© WWF

Една от най-големите заплахи за глобалната климатична система е изгарянето на въглища. На тях се падат 70% от емисиите на парникови газове в света. Замърсяването на атмосферата в резултат от минното дело и тежката индустрия е огромен проблем. На въглищата дължим и 2/3 от случаите на здравни проблеми вследствие замърсяването на въздуха в Европа – с обща финансова тежест от 22 млрд. евро годишно. Рисковете за човешкото здраве и за икономическото развитие налагат постепенното затваряне на въглищните централи в Европейския съюз до средата на века. Това, разбира се, ще доведе до затварянето на въглищните централи и у нас, което пък ще остави на улицата хиляди миньори и енергетици от въгледобивния комплекс „Марица - Изток“.

Ние от WWF смятаме, че тези хора не бива да бъдат излагани на риск! Затова правим всичко по силите си този преход да бъде плавен и справедлив и да позволи вливането на техния потенциал в други сфери. Това обаче няма как да стане без сериозна държавна подкрепа, която да даде нов тласък на региона след края на въгледобива.

 

Кметовете на Перник и Бобов дол подписаха Декларацията за справедлив преход

© WWF

В резултат от усърдната ни дейност с редица въгледобивни общини в България и Европа, през есента на 2020 г. десетки кметове, традиционно разчитащи на въгледобива, подписаха „Декларацията на WWF за справедлив преход“, с което казаха „да“ на устойчивото бъдеще.

Горди сме, че в инициативата за декарбонизация, която само допреди години изглеждаше невъзможна, се включиха и две български общини – Перник и Бобов дол. Стремежът е тя да доведе до създаването на устойчиви икономически дейности в една чиста природна среда, като същевременно отвори нови работни места за заетите в енергийния сектор. Тази есен кметовете от въгледобивните общини отново ще дискутират темата – този път на българска земя.

Парижкото споразумение 

2015 година беше наситена с множество важни събития, свързани с климатичните промени. Без съмнение, най-големият резултат беше историческото световно споразумение за климата, постигнато на срещата на върха в Париж през декември. WWF участва в представянето на climate change performance index за България – инструмент, даващ реална оценка какво прави страната ни за климата на всички нива. WWF България участва активно в изготвянето на политиките и законодателството, което регулира работата по въпросите на климата на национално ниво.

Часът на Земята

© WWF

„Часът на Земята“ на WWF e най-мащабната инициатива, посветена на опазването на нашия общ дом – планетата Земя. В инициативата се включват милиони хора от над 7000 града в 180 страни. През 2021 г. WWF България организира "Часа на Земята" за 14-а поредна година у нас. По традиция в последната събота на месец март, между 20:30 ч. и 21:30 ч. изгасяме осветлението в домовете си, а знакови сгради притъмняват фасадите си, като по този начин се отправя призив за по-устойчиво бъдеще. Освен фокус върху природата, "Часът на Земята" е и дарителска инициатива, която привлича подкрепата на широката общественост и бизнеса в помощ на грижата за околната среда. Мащабната промяна, от която планетата ни се нуждае, е възможна, само в случай че работим всички заедно за бъдеще в хармония с природата.

По традиция в София „Часът на Земята“ се провежда пред Народния театър. През годините екипът ни е организирал най-разнообразни събития: светлинно шествие по жълтите павета на столицата, рисуване със светлина, нощно изкачване на Черни връх, офлайн и онлайн концерти и шоу програми, детски конкурси за рисунки и много други.