Успехи през годинитеКакво постигнахме досега?

От основаването ни преди 15 години не спираме да работим с ентусиазъм и любов за опазването на ценната българска природа. За този период можем да се похвалим с редица успехи, които, разбира се, станаха възможни благодарение и на подкрепата на множество партньори и съмишленици, благодарение на вас!

Вижте какво постигнахме заедно в различните сфери на работата ни за бъдеще, в което хора и природа живеят в хармония.
 
© WWF Bulgaria
Информацията за успехите на WWF е разработена за целите на нашия виртуален ПАН-да асистент и достига до вас благодарение на финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.