WWF и КРИБ организираха конференция за ролята на бизнеса в Натура 2000Posted on 07 March 2007
Flooding on the Iskar River, Bulgaria, August 2005
© Petko Tzvetkov
Международната природозащитна организация WWF и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) организираха конференция «Европейската екологична мрежа Натура 2000 – ролята на бизнеса» в София.

Основен лектор беше Андреас Бекман, заместник-директор на Дунавско-Карпатската програма на WWF, който представи европейската перспектива за Натура 2000.

В конференцията участва още Ивайло Зафиров, старши експерт в отдел „Натура 2000” към Националната служба за защита на природата на Министерството на околната среда и водите, който запозна участниците с възможностите за дейности и финансиране на Натура 2000 в България.

Александър Атанасов, експерт в отдел „Агроекология” в дирекция “Развитие на селските райони” на Министерството на земеделието и горите разказа за финансирането на Натура 2000 в рамките на Националния стратегически план и Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Вижте и презентациите на тримата лектори.