Природозащитници призоваха за преобявяването на Защитена местност Камчийски пясъциPosted on 11 December 2006
Камчийски пясъци
Камчийски пясъци са част от европейската екологична мрежа Натура 2000 заради уникалното съчетание от лонгозни гори и различни типове дюни, важно обитание на световнозастрашени видове птици и животни
© Petko Tsvetkov
Природозащитните организации WWF, СДП „Балкани”, Зелени Балкани”, Българска фондация „Биоразнообразие”, Асоциация на парковете в България и „За Земята” поискаха от министъра на околната среда и водите да обяви наново Защитена местност Камчийски пясъци и да издаде заповед за спиране на дейности на територията на защитена зона Камчия, както му позволява Закона за биоразнообразието.

С решение на Върховния административен съд защитената природна територия беше заличена. Това стана след жалба на фирма, свързана с голяма австрийска банка, защото явно пречи на инвестиционните й намерения.

Защитена местност „Камчийски пясъци” включва най-големия черноморски пясъчен плаж в България. Тя опазва уникално съчетание от дюни и лонгозни гори. Значението й е признато както с националния й статут на защитена местност, така и с включването й заедно с резервата “Камчия” в Европейската екологична мрежа Натура 2000 и предложението за обявяване за обект под защита на Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони със световно значение.

Повече за скандалния случай и за исканията на природозащитниците може да прочетете в приложените документи.
Камчийски пясъци
Камчийски пясъци са част от европейската екологична мрежа Натура 2000 заради уникалното съчетание от лонгозни гори и различни типове дюни, важно обитание на световнозастрашени видове птици и животни
© Petko Tsvetkov Enlarge