WWF и Тетра Пак България ще възстановяват естествени гори по дунавските островиPosted on 01 December 2006
A Danube river island shot from above
Bulgarian Danube islands are some of the last remaining gems of the river
© WWF/ Anton Vorauer
София – Международната природозащитна организация WWF и компанията Тетра Пак България започват съвместен проект за възстановяване на ценни и застрашени местни дървесни видове по два български острова на река Дунав.

„Естествените гори по дунавските острови са европейският аналог на джунглите. Те са дом на много редки и застрашени растения и животни. Островите са сред последните места по Дунав, където има условия за размножаване на рибата”, обяснява Иван Христов, координатор на програма ”Води” на WWF.

„Тетра Пак развива своята дейност в глобален аспект, отделяйки специално внимание на околната среда. Основният компонент в опаковките Тетра Пак – картонът - се произвежда от дървен материал. Източникът на този материал са горите, които са възстановим ресурс. Ето защо подкрепянето на устойчиви горскостопански практики и отговорно управление на горските ресурси е от особена значимост за нас”, казва Айлин Челебиева, отговорник Маркетинг, комуникации и околна среда в Тетра Пак България.

В рамките на проекта дунавските острови Ковачев (недалеч от Лом) и Козлодуй (до Оряхово) ще бъдат залесени с фиданки от изчезващия по реката летен дъб и ще се поддържат дръвчетата, засадени през 2005 г. За запазване на ценните местни видове вардимски летен дъб и полски ясен ще се съберат жълъди и семена за 50 хиляди фиданки през следващата година. Допълнително ще бъдат направени специални временни разсадници около подбрани възрастни ясенови дървета на самите острови.

Проектът ще демонстрира алтернативни и устойчиви горскостопански практики на българските дунавски острови и ще популяризира тези малко познати, но уникални места от картата на България.
A Danube river island shot from above
Bulgarian Danube islands are some of the last remaining gems of the river
© WWF/ Anton Vorauer Enlarge