Природозащитници алармират за унищожаване на ценна природа край с. БожурецPosted on 10 November 2006
Trucks and levelled ground next to sea
A golf course is being built on a Natura 2000 site-to-be close to Bozhurets village in Bulgaria
© WWF DCP Bulgaria archive
София - Международната природозащитна организация WWF и българските „Сдружение за дива природа „Балкани”” и «Българско дружество по фитоценология 2001» установиха, че инвеститорът в голф игрище край село Божурец на Северното Черноморие е заравнил крайморска тераса, унищожавайки изключително редки ландшафти и растения.

«Това става в нарушение на изискванията на Министерство на околната среда и водите. По закон министърът трябва веднага да спре строителството, да отнеме разрешителното и да започне рекултивация на терена. Само след по-малко от 2 месеца ще сме член на Европейския съюз. Унищожаването на приоритетно местообитание от Директивата за природните местообитания в такъв мащаб означава почти сигурни санкции спрямо България - съдебни дела в Европейския съд», обясни Андрей Ковачев от „Сдружение за дива природа „Балкани””.

Половината от терените на бъдещото голф игрище са изключително редки черноморски степи с ценна растителност от отминали геологични епохи, предвидени за включване в европейската мрежа от защитени зони "Натура 2000".

През август природозащитници и институти на БАН алармираха министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров, че екологичният доклад, изготвен от инвеститора е непълен. На министъра бяха предоставени реалните данни с географски координати за находища на защитени видове и местообитания. Беше поискано той да гарантира опазването им, като възобнови процедурата за издаване на екологично разрешително.

През октомври в писма до протестиращите граждани министър Чакъров заяви, че няма да предприеме нищо, за да ревизира решението на предшественика си Долорес Арсенова. Все пак при издаване на екологичното разрешително през 2005 г. министерството забрани на инвеститора да унищожава защитени видове и да променя ландшафта. Той беше задължен, преди да застрои, да картира и огради находищата на защитените видове растения, за да може те максимално да се опазят при изграждане на голф игрището.

В края на 2005 г., за да спре обжалването на проекта му пред Върховния административен съд инвеститорът обеща в споразумение с неправителствени организации да направи ново проектиране на голф полетата така, че да опазят половината площ от редки растителни съобщества.
Trucks and levelled ground next to sea
A golf course is being built on a Natura 2000 site-to-be close to Bozhurets village in Bulgaria
© WWF DCP Bulgaria archive Enlarge