Природозащитници организираха артистична протестна акцияPosted on 19 October 2006
Протестите, като този в защита на Природен парк Странджа и Защитена местност Камчийски пясъци от 2006 г., вече няма да може да се провеждат
© Vesselina Kavrakova
Коалицията от 13 български природозащитни организации „За да остане природа в България”, в която участва и WWF, организира артистична акция и бдение на пл. Св. Неделя в София. Недалеч от мястото на събитието петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) разглеждаше делата за практическото заличаване на Защитена местност «Камчийски пясъци» и за строежите при с. Варвара в Природен парк «Странджа».

Природозащитниците протестираха срещу двете решения на съда с артистична акция, с която показаха, че изглежда очите на Темида са били отворени, когато тя е взимала досегашните си решения по случаите „Варвара” и „Камчийски пясъци”. Участниците ритуално завързаха очите й, за да може тя да отсъжда справедливо отсега нататък. Някои природозащитници, облечени като съдии, събираха подписи в подкрепа на призива „За да остане природа в България”.

В края на акцията неправителствените организации внесоха писмо до председателя на ВАС. В него те приложиха два липсващи нормативни документа, които съдът не е използвал досега, но които може да има предвид при настоящото разглеждане на случаите „Варвара” и „Камчийски пясъци”. Сред тях са Указ на Държавния съвет на НР България N2051 от 1977 г. за изменение на Закона за защита на природата и др.закони, публикуван в ДВ, бр.3 от 1977 г. и Заповед N РД-30 от 24.01.1995 г. на Министъра на околната среда и водите, публикуван в ДВ, бр.15 от 1995 г.
Протестите, като този в защита на Природен парк Странджа и Защитена местност Камчийски пясъци от 2006 г., вече няма да може да се провеждат
© Vesselina Kavrakova Enlarge