Какво би искал/а да потърсиш?

Рис

(Lynx lynx)

Рисът предпочита стари естествени гори и скалисти места – между 500 и 2800 м надморска височина. Той ловува също в клековата и алпийската зона. Подбира онези гори, които имат стабилни популации от диви бозайници, за да има достатъчно храна.

През деня обикновено почива и спи скрит в гъсти храсти и други безопасни скривалища - скални ниши, стари пънове.

С какво се храни рисът?

 
 1. Рисът е месоядно животно и консумира 1-2 кг месо на ден. Той е бърз, самотен ловец, който има широка гама от животни за ядене - сърни, малки/млади диви свине и елени, зайци, лисици, белки, птици, гризачи – сънливци (представляват 7-8% от храната му), мишки и др.. Любимата му плячка обаче е сърната. Понякога, макар и рядко, напада и селскостопански животни. Изборът на плячка зависи от много фактори - наличност, сезон, възраст и здравословно състояние на индивида.
   
 2. Рисът не е много бърз в бягането, но е пък много добър катерач - използва дървета и високи скали като места, от които дебне и наблюдава плячката си. Затова и почти винаги ловува от засада. Може да скочи от 3 м височина. Като всички котки, рисът използва острите си нокти. Той убива плячката със силно ухапване по врата. Веднъж уловена, я изяжда в продължение на няколко дни и когато напусне, я заравя в земята, за да я скрие от други животни. Докато не изяде цялата си плячка, рисът не ловува отново.
   
 3. Тъй като е самотно животно, когато ловува, не дели храната си с никого. Женските споделят плячката само с малките си през времето, когато живеят заедно. Само през брачния период мъжките позволяват на женските да се хранят с плячката им. Това е и единственият момент от годината, когато двата риса - мъжкият и женският - се срещат.

Кратка история на риса в България


Счита се, че рисът е изчезнал от България през 40-те години на миналия век. В наши дни, въпреки че не може да говорим за популация на риса, има все повече доказателства (в т.ч. и от фотокапани) за рисове, които идват от Македония и Сърбия.

Защо рисът е ценен за екосистемата, в която живее?


Той съжителства с мечката, вълка, лисицата, дивата котка, язовеца, дивата свиня, елена, дивата коза, сърната, заека и други дребни бозайници, птици, влечуги, земноводни и насекоми. Рисът, подобно на другите хищници, играе роля в регулирането на популациите главно от копитни животни, но също и зайци, лисици, белки, златки и др.. Има принос в предотвратяване разпространението на заразни болести, както и достигане на прекалено висока плътност на гореизброените видове и негативните последствия от това.

Заплахи пред риса


Балканският рис (Lynx lynx balcanicus) е подвид на евразийския рис. Всъщност това е един от неговите девет подвида. Според Червената книга на България той е критично застрашен.

Цялата балканска популация на риса, която обитава Югозападна Сърбия, Черна гора, Македония, Албания, Босна и Херцеговина, е застрашена от изчезване. Основните причини за това са:
 • изчезването на старите гори и фрагментиране на масивите им
 • намаляване на сърната и другите видове в резултат на прекомерен, незаконен лов, бракониерски лов на вида
 • пътни злополуки.

Как можете да помогнете за съхраняването на вида?


Ако станете свидетел на лов на рис, незабавно подайте сигнал на номер 112. Не забравяйте да запишете координатите на мястото, където сте видели бракониерите. Направете снимка, ако видите гилзи или убито животно; оставете телефон за обратна връзка.

Ако видите препариран рис в заведение или хотел, подайте сигнал в съответната Регионална инспекция по околната среда и водите. Подаването на сигнали за бракониерски лов или трофеи е начинът да се обединим и да спрем заедно престъпленията срещу природата.

Знаете ли, че…?

 
 1. Тялото на риса достига до 130 см, има дълги крака и широки лапи. Дългите му мустаци служат за по-добро усещане на промените в средата. Ушите му също са дълги, с тъмни снопчета косми отгоре, смятайки се, че осигуряват по-добър слух. Има силни челюсти с дълги и остри кучешки зъби. Тежи от 15 до 29 кг.
   
 2. Рисът е едно от най-мистериозните животни. Той е нощно животно, а през деня обикновено почива на височини и поляни с просторна гледка, откъдето може да наблюдава околността. С добре развитите си сетива - зрение, слух и обоняние, ловко движение и безупречен камуфлаж, той е отличен ловец от засада. Може да забележи плячката си на разстояние 75 м. Затова е и много трудно да видим рис.
   
 3. Средната територия на "царството" на мъжкия рис варира от 100 до 1000 km2, като това зависи от плътността на плячката, както и от наличието на други мъжки. Всеки рис избягва да припокрива своята територия с територията на други мъжки, въпреки че това понякога се случва. Най-често навлизането на мъжки рис в чужда територия става в брачния период. В рамките на своята територия мъжките обикновено се движат в периферията, а централната ѝ част е пространството, обитавано от женските рисове. Женските живеят с малките си през първите 10 месеца от раждането.

Всеки, който желае, може да подкрепи работата на WWF за опазване на дивите животни в България ТУК. 

Нека заедно изградим бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата!


Още по темата:
Счита се, че рисът е изчезнал от България през 40-те години на миналия век
Рисът е месоядно животно и консумира 1-2 кг месо на ден
Рисът не е много бърз в бягането, но е пък много добър катерач
Рисът предпочита стари естествени гори и скалисти места – между 500 и 2800 м надморска височина
Рисът е нощно животно, а през деня обикновено почива на височини и поляни с просторна гледка